Dorcas is een internationale, christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De naam Dorcas verwijst naar de Bijbelse figuur Dorkas, een vroege volgelinge van Jezus die bekend stond om haar inzet voor arme mensen.

Organisatie en werkwijzeBewerken

De werkwijze van Dorcas is vastgelegd in haar Theory of Change. Dit document beschrijft hoe ze blijvende verandering bewerkstelligen in levens van mensen, in gemeenschappen en in de samenleving. Zij gelooft in het potentieel dat God aan mensen gegeven heeft. Dorcas werkt op vier werkterreinen aan een betere toekomst voor de gemeenschap:

Noodhulp: Dorcas gelooft dat mensen die getroffen zijn door een ramp, crisis of oorlogssituatie snel en doeltreffend geholpen moeten worden met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. Zij ondersteunt hen op zo’n manier dat ze zo snel mogelijk hun oude leven op kunnen pakken.

Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen: Dorcas gelooft in een weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen dapper staande blijven. Samen met de betrokkenen zorgt Dorcas dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Zo kunnen mensen veerkrachtig handelen in en na tijden van crises. Samen met hen ziet Dorcas verdere rampen of crises te voorkomen.

Ondernemende mensen en gemeenschappen: Dorcas gelooft dat kwetsbare mensen en gemeenschappen de potentie hebben om zelf en zelfstandig voor hun inkomen te zorgen. Dorcas moedigt mensen aan om met hun talenten aan de slag te gaan en helpt hen die te ontwikkelen. Dorcas beïnvloedt lokale en nationale overheden, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving.

Veilige en zorgzame mensen en gemeenschappen: Dorcas gelooft in een samenleving die oog heeft voor de meest kwetsbaren, zoals ouderen, mensen met een beperking en minderheden. Samen met de lokale gemeenschap bouwt Dorcas aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.

NederlandBewerken

De voorloper van Dorcas opgericht in 1980 onder de naam Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden. In 1986 werd Dorcas als organisatie geregistreerd. In Nederland verbindt Dorcas mensen aan haar projecten in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. Dit gebeurt onder andere door werkgroepen, ondernemers, kerken en vrijwilligers. Deze stichting heeft een CBF-keurmerk en een ANBI-status.

Dorcas-winkelsBewerken

Ruim duizend vrijwilligers zetten zich regelmatig in een van de Dorcas-winkels, een keten van kringloopwinkels, verspreid over heel Nederland. In de Dorcas-winkels worden ingezamelde tweedehands artikelen zoals boeken, speelgoed, meubilair en kleding verkocht. De opbrengst van elke winkel gaat naar een van de projecten van Dorcas. Anno 2020 beheert Dorcas circa 40 kringloopwinkels.

Acties in NederlandBewerken

Dorcas organiseert een aantal landelijke acties zoals de Dorcas Voedselactie en de Adopt a granny-campagne. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelen vrijwilligers in de week van de Dankdag voor Gewas en Arbeid voedsel en geld in voor de allerarmsten in (vooral) Oost-Europa. Gedurende het hele jaar zamelt Dorcas via honderden depots verspreid over Nederland kleding in. De kleding wordt verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de projecten van Dorcas.

Externe linksBewerken