Dophei-berkenbroek

associatie uit het verbond van berkenbroekbossen

Het dophei-berkenbroek (Erico-Betuletum pubescentis) is een associatie uit het verbond van berkenbroekbossen (Betulion pubescentis). De associatie omvat broekbossen die voorkomen op natte, venige standplaatsen waar uitsluitend zuur en oligotroof regenwater beschikbaar is.

Dophei-berkenbroek
Dophei-berkenbroek met eenarig wollegras
Dophei-berkenbroek met eenarig wollegras
Syntaxonomische indeling
Klasse:Vaccinio-Betuletea pubescentis
(klasse van berkenbroekbossen)
Orde:Vaccinio-Betuletalia pubescentis
(orde van berkenbroekbossen)
Verbond:Betulion pubescentis
(verbond van berkenbroekbossen)
Associatie
Erico-Betuletum pubescentis
Hueck ex Tx. 1937
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Naamgeving en codering bewerken

De wetenschappelijke naam Erico-Betuletum pubescentis is afgeleid van de botanische namen van twee kensoorten, de dophei (Erica tetralix) en de zachte berk (Betula pubescens).

Symmorfologie bewerken

De vegetatie blijft laag, de boomlaag bestaat praktisch volledig uit laagblijvende exemplaren van zachte berk. Deze groeit zeer langzaam en wordt maar 5–10 meter hoog. De dode stammen worden verteerd door de berkenzwam en de echte tonderzwam. Afhankelijk van de subassociatie bestaat de ondergroei uit dwergstruiken als gagel en dophei, uit wintergroene grasachtige planten als eenarig wollegras of uit hoge grassen als pijpenstrootje. De moslaag is dikwijls goed ontwikkeld met diverse veenmossoorten en bulthaarmos.

Ecologie bewerken

Het dophei-berkenbroek is een voor Nederland en Vlaanderen zeldzaam bostype, dat voorkomt op natte, venige standplaatsen waar uitsluitend zuur en voedselarm regenwater beschikbaar is. De pH is tussen 2.0 en 2.5.

Bedreigingen voor dit milieu vormen verdroging en de aanvoer van eutroof oppervlaktewater.

Subassociaties in Nederland en Vlaanderen bewerken

Van het dophei-berkenbroek worden in Nederland en Vlaanderen drie subassociaties onderscheiden.

Subassociatie met eenarig wollegras bewerken

Een subassociatie met eenarig wollegras (Erico-Betuletum eriophoretosum vaginati), die wordt gekenmerkt door een groot aandeel van eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) en andere soorten die typerend zijn voor de klasse van hoogveenbulten en natte heiden. Ze komt vooral voor in verlande veenputten. De syntaxoncode voor Nederland is r43Aa01a.

Subassociatie met struikhei bewerken

Een subassociaties met struikhei (Erico-Betuletum callenutosum) met een hogere abundantie van dwergstruiken als struikhei (Calluna vulgaris) en de zeldzame rijsbes (Vaccinium uliginosum), die voorkomt op veendijken. De syntaxoncode voor Nederland is r43Aa01b.

Arme subassociatie bewerken

Een soortenarme subassociatie (Erico-Betuletum inops) die optreedt bij verdroging, met een groter aandeel van pijpenstrootje (Molinia caerulea) en gewoon sterrenmos (Mnium hornum). De syntaxoncode voor Nederland is r43Aa01c.

Diagnostische taxa voor Nederland en Vlaanderen bewerken

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste diagnostische plantentaxa van de associatie voor Nederland en Vlaanderen. Rijsbes is alhier de enige kensoort van de associatie.

 
Zachte berk
 
Sporkehout
 
Rijsbes
 
Gerafeld veenmos
Boomlaag
Kensoort Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
kK 100% zachte berk Betula pubescens
> 40% zomereik Quercus robur
> 40% grove den Pinus sylvestris
Struiklaag
Kensoort Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
> 50% sporkehout Frangula alnus
> 30% wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
Kruidlaag
Kensoort Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
kA > 20% rijsbes Vaccinium uliginosum
> 80% pijpenstrootje Molinia caerulea
> 60% gewone dophei Erica tetralix
> 50% eenarig wollegras Eriophorum vaginatum
> 40% struikhei Calluna vulgaris
> 30% veenpluis Eriophorum angustifolium
> 30% blauwe bosbes Vaccinium myrtillus
> 20% kleine veenbes Vaccinium oxycoccos
> 20% smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana
> 20% bochtige smele Avenella flexuosa
> 20% rode bosbes Vaccinium vitis-idaea
> 10% kraaihei Empetrum nigrum
Moslaag
Kensoort Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking
kK > 01% gerafeld veenmos Sphagnum girgensohnii
> 30% gewoon peermos Pohlia nutans
> 30% gewimperd veenmos Sphagnum fimbriatum
> 20% roodviltmos Aulacomnium palustre
> 20% gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium
> 20% breekblaadje Campylopus pyriformis
> 20% slank veenmos Sphagnum flexuosum
> 20% gewoon klauwtjesmos Hypnum cupressiforme
> 20% heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum
> 20% bronsmos Pleurozium schreberi
> 10% fraai veenmos Sphagnum fallax
> 10% boskronkelsteeltje Campylopus flexuosus
> 10% geelsteeltje Orthodontium lineare
> 10% glanzend maanmos Cephalozia connivens
> 10% waterveenmos Sphagnum cuspidatum
> 10% gewoon haarmos Polytrichum commune

Zie ook bewerken

Zie de categorie Erico-Betuletum pubescentis van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.