Hoofdmenu openen
Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Koersrijtuig in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

Onder een doorgaand rijtuig of koerswagen[1] wordt verstaan een passagiersrijtuig dat op een tussenstation of op het eindpunt van de trein wordt afgekoppeld en vervolgens aan een andere trein wordt gekoppeld. Op deze wijze kan doorgaand – dat wil zeggen overstapvrij – vervoer worden geboden op een traject waar onvoldoende passagiersaanbod is voor een complete trein.

Vanwege de hoeveelheid extra werk – afkoppelen, rangeren en weer aankoppelen van het rijtuig, gevolgd door een remproef – worden doorgaande rijtuigen steeds minder gebruikt. In een land als Duitsland vindt men doorgaande rijtuigen vooral in de verbindingen naar Oost-Europa, in het regionale verkeer naar bijvoorbeeld Noordzee-eilanden zoals Föhr en Amrum, en in enkele nachttreinen naar vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje en Italië. In de landen die vroeger deel van de Sovjet-Unie waren, worden naar verhouding meer doorgaande rijtuigen gebruikt. Door de veelal grote afstanden en navenant lange reistijden speelt de voor het rangeren benodigde extra-tijd een relatief geringere rol.

Op veel trajecten zijn de doorgaande rijtuigen vervangen door zogenaamde vleugeltreinen.

Ook bij (regionale) trams werden wel doorgaande rijtuigen gebruikt, zoals onder meer op de vroegere lijn Amersfoort - Arnhem.

GoederenverkeerBewerken

Bij goederentreinen is het van trein naar trein overzetten van wagons tegenwoordig de standaardprocedure. Toen er nog veel stukgoed werd vervoerd, werden goederen vaak overgeladen van de ene trein of tram op de andere, een tamelijk arbeidsintensief proces. Waar dat mogelijk was en het aanbod van lading voldoende groot was, maakte men gebruik van doorgaande wagens (meestal koerswagens genoemd), die in hun geheel van een station naar een ander station werden vervoerd, met verschillende treinen maar zonder de goederen onderweg te hoeven verladen.

Goederentreinen die in hun geheel van begin- naar eindpunt rijden – zogenaamde gesloten treinen of bloktreinen – zijn uitzonderingen. Voorbeelden in Nederland zijn de zogenaamde „hoogoventreinen”, die regelmatig kalk vanuit de Belgische Ardennen naar de staalfabrieken in IJmuiden brengen. Deze treinen kunnen, afhankelijk van het overige verkeersaanbod, over verschillende routes van begin- naar eindpunt worden geleid.

Zie ookBewerken

Voorbeelden van doorgaande rijtuigen worden genoemd in onder (veel) meer de volgende artikelen: