Doopschelp

Een doopschelp is een liturgisch gebruiksvoorwerp dat gebruikt wordt bij het dopen om water over het hoofd van de dopeling te gieten. Vaak is een doopschelp van zilver en heeft ze de gestileerde vorm van een Jacobsschelp, dat verklaart ook de naam doopschelp. Vaak werd het voorwerp geschonken ter gelegenheid van een bijzondere gelegenheid, zoals een priesterwijding.

Zilveren doopschelp met "Tot gedachtenis Aan Zijne Doorl. Hoogwd. Monsr. J.F.A. Kistemaker, Bisschop van Uranopolis Ap.s Vic.s te Curaçao, bij Z. D. H. vertrek uit Amsterdam 30 April 1861. Van v. Gennip & Huijsman", 1861 Geen zilvermerken, maker onbekend
Deel van de serie over
kerkelijk gerei

waaronder paramenten
en liturgisch vaatwerk

Monstrans
gebruikt in de liturgie

Liturgisch vaatwerk
Vasa sacra
Miskelk · Pateen
Kelklepeltje
Ciborie · Monstrans
Pyxis · Custodiale

Vasa non sacra
Ampullen · Wijwatervat
Olievaatje
Wierookvat · Ablutievat

Paramenten
Amict · Albe · Baarkleed · Cingel
Tuniek · Dalmatiek · Fanon
Kazuifel · Manipel · Stola
Gremiale · Benedictievelum
Mijter

Koorkledij
Rochet · Superplie
Koorkap · Cappa magna
Kovel

Kelkgerei
Bursa · Kelkvelum
Ciborievelum

Kerklinnen
Corporale · Kelkdoekje
Lavabodoekje · Palla
Altaardwaal

Kerkinterieur
Altaar · Ambo
Biechtstoel · Communiebank
Doksaal · Doopvont
Faldistorium
Godslamp · Hoogaltaar
Heilig Kruisaltaar
Katheder · Preekstoel
Sedilia
Tabernakel · Volksaltaar

Liturgische boeken
Altaarmissaal
Benedictionale · Brevier
Evangeliarium · Evangelistarium
Graduale · Kyriale
Lectionarium
Psalter · Rituaal
Sacramentarium · Volksmissaal

Overige
Flambouw · Processiekruis
Altaargong · Altaarschel · Sanctusbel
Wijwaterkwast · Scheepje
Doopschelp · Lessenaar
Thabor · Antependium
Paaskaars · Adventskrans