Hoofdmenu openen

Dominiek Savio is een Belgisch instituut gevestigd in Gits (West-Vlaanderen) voor mensen met een fysieke beperking.

Inhoud

StichtingBewerken

 
Kasteel Mariasteen: Dominiek Savio Instituut in de Koolskampstraat, Gits, deelgemeente van Hooglede

In het begin van de jaren vijftig stonden in de wijk Onledemolen in Gits het kasteel Mariasteen en een klooster.

In het kasteel bevond zich een school voor lichamelijke opvoeding, waaruit een Hoger Instituut voor Kinesitherapie en Ergotherapie groeide, het eerste in Vlaanderen.

Toen het klooster leeg kwam te staan, werd op vraag van de Brugse bisschop Emiel Jozef De Smedt een school en een internaat opgericht voor kinderen met een fysieke handicap. De bedoeling was, in functie van de opleiding in het Hoger Instituut, beroep te kunnen doen op artsen, paramedici en studenten. Hiermee werd de basis gelegd van een centrum voor gehandicaptenzorg met een grote diversiteit.

De stichter en organisator was de West-Vlaamse priester Dries Favorel (1923-2009). Hij werd in 1988 opgevolgd door priester Pierre Breyne en vanaf 2012 door Philip Vanneste.

Diversiteit aan activiteitenBewerken

Het hele domein staat onder het beheer van de vzw Groep Gidts. Dominiek-Savio dat instaat voor de domeinen zorg en onderwijs, heeft hiervoor negen erkenningen:

 • een school voor buitengewoon basisonderwijs type 4,
 • een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 4,
 • een kinderdagverblijf voor 28 kinderen, erkend door Kind en Gezin,
 • een geheel van diensten, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:
  • een thuisbegeleidingsdienst,
  • een internaat,
  • een semi-internaat,
  • een dagcentrum,
  • een tehuis voor werkende personen,
  • een tehuis voor niet-werkenden.

De verschillende organisaties verstrekken zorgen aan meer dan 900 kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke handicap. De zorg kan zowel ambulant, residentieel of semi-residentieel zijn.

De activiteiten zijn onderverdeeld in drie vzw's en één cvba:

 • Dominiek Savio
 • Mariasteen
 • Sociale Werkplaats Molendries
 • Orthotaal cvba

Tot eind 2017 behoorde ook Jobcentrum vzw tot de groep. Op 1 januari 2018 was Jobcentrum één van de vijf initiatiefnemers bij de oprichting van emino vzw. De vzw Jobcentrum werd later ontbonden.

Ambulante zorgBewerken

De diensten die ambulante zorg verstrekken hebben als doel personen met een handicap zo lang mogelijk en optimaal in de eigen omgeving te laten verblijven. Het betreft:

 • de thuisbegeleidingsdienst 't Spoor,
 • het zorgconsulentschap voor gebruikers van een persoonlijk assistentiebudget,
 • de trajectbegeleiding,
 • de dienst persoonlijke assistenten,
 • de onderwijsondersteuning,
 • het aanbod geïntegreerd onderwijs en inclusief onderwijs,
 • de ambulante semi-internaatswerking,
 • het begeleid werken.

Voor schoolgaande kinderen gelden individuele begeleidingen die ze voorbereiden op een zelfstandige toekomst of op een toekomst met permanente begeleiding.

Voor volwassenen is er een divers aanbod voor zowel dagbesteding als wonen, volgens de mogelijkheden en de verwachtingen van elkeen omtrent individuele woon- of dagbestedingsvormen, dan wel voor een groepsgebonden aanbod.

Het hele Dominiek Saviocomplex staat in België bekend als een van de toonaangevende instellingen voor de begeleiding en therapie van motorisch gehandicapten, jongeren en volwassenen.

Externe linksBewerken