Hoofdmenu openen

Een dokmeester is een stadsambtenaar van de haven van Antwerpen, die toezicht houdt in zijn toegewezen sectie in de haven. De dokmeester werkt samen met de werkleider-dokmeester.

De dokmeester houdt de los- of laadkade vrij voor een te verwachten zeeschip aan deze ligplaats. Als er een binnenschip op die plaats ligt, is hij bevoegd de schipper weg te sturen. Als het schip verlaten en onbemand ligt, is de dokmeester bevoegd hem te laten verhalen en wegslepen door andere havendiensten, zoals Brabo en de sleepdienst. Hij is ook gemachtigd boetes uit te schrijven en rapporten te schrijven en uit te brengen. Soms moet hij aan boord bij de kapitein om documenten te laten tekenen of een averij aan de kade, een ander obstakel of schip te rapporteren en een averijbewijs voor te leggen. Vroeger, in de 16e eeuw en later, werden deze functies uitgeoefend door kaaimeesters. De werkwijze is bijna hetzelfde gebleven, alleen mogen de huidige dokmeesters geen lig- of havengelden ontvangen of recht hebben op 1/3 van een boete, zoals eertijds.