Dirk Martensprijs

De Dirk Martensprijs is een literaire prijs die jaarlijks door de Belgische stad Aalst wordt uitgereikt. De prijs wordt beurtelings toegekend in de genres poëzie, verhalend proza en essay. Er is een bedrag aan verbonden van 2.500 euro.

LaureatenBewerken