Dionysius van Alexandrië

priester uit Egypte (190-265)

Sint Dionysius van Alexandrië (Grieks: Διονύσιος Αλεξανδρείας) (overleden 264/265) is een heilige in het christendom en was patriarch van Alexandrië van 247/8 tot 264/5.

Dionysius van Alexandrië

Hij was een tijdgenoot van St. Cyprianus van Carthago en wordt net zoals deze tot een van de kerkvaders van de 3e eeuw gerekend. Beiden hadden zich pas op latere leeftijd tot het christendom bekeerd. Hij speelde een belangrijke rol in het bestrijden van het Novitianisme onder paus Cornelius. Hij stierf in ballingschap na tijdens de vervolgingen door keizer Valerianus I de woestijn in gevlucht te zijn. Hij werd heilig verklaard als Sint Dionysius van Alexandrië. Zijn feestdag is 17 november.