Dionysius Thrax

schrijver (????--088)

Dionysius Thrax (Grieks: Διονύσιος ὁ Θρᾷξ) (170 v.Chr.90 v.Chr.) was een Griekse taalkundige uit Thracië. Over het algemeen wordt aangenomen dat hij eerst in Alexandrië en later op het eiland Rodos heeft gewoond en gewerkt.

Dionysius Thrax is vooral bekend vanwege de oudste bekende grammatica van het Oudgrieks, de Ars grammatica (Grieks: Τέχνη Γραμματική) geheten. Hoewel dit werk volledig aan hemzelf wordt toegeschreven, bestaat er op grond van de inhoud tegenwoordig twijfel over de vraag of de Ars grammatica inderdaad uitsluitend van de hand van Dionysius is. De inleiding die specifiek ingaat op klanken en lettergrepen is namelijk vooral literair van aard, waarna er een technisch gedeelte over de morfologie van het Oudgrieks volgt. Thrax verwijst in de inleiding expliciet naar de poëzie en proza van zijn tijd, met de vermelding dat het hem in het bijzonder gaat om het toegankelijk maken van de in het Episch Grieks geschreven klassieke Griekse literatuur (zoals de werken van Homerus) voor het grote publiek, ofwel voor de sprekers van het Koinè. Griekse literaire beschouwingen kwamen daarnaast veel voor in de tijd van Thrax.

De Ars grammatica van Dionysius werd in de vroeg-Christelijke tijd in het Armeens en Syrisch vertaald.