Hoofdmenu openen

De Vlaamse Dikketruiendag en de Nederlandse Warmetruiendag zijn jaarlijkse campagnes van respectievelijk de Vlaamse overheid en Klimaatverbond Nederland, rond klimaatsverandering. Door de verwarming ten minste 1 graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken kan iedereen 6% energie per graad besparen en de CO2-uitstoot laten dalen. Beide campagnes beogen mensen bewust te maken van de (gevolgen van de) opwarming van de Aarde en om mensen en organisaties te laten ervaren hoe simpel het is om energie te besparen, hoeveel het oplevert en om mensen te stimuleren om hun energiegebruik eens onder de loep te nemen. Hier is een grote winst voor het klimaat te boeken. Als heel Nederland slechts 1 dag de verwarming een graadje omlaag zet, spaart dat 3,6 miljoen m3 gas uit, zo rekende Milieu Centraal uit: 3,2 miljoen euro en 6,4 miljoen kg CO2. De Warmetruiendag en de Dikketruiendag worden jaarlijks op of rond 16 februari georganiseerd: de dag dat in 2005 het Kyoto-protocol in werking trad.

Op 16 februari 2005 werd de eerste Dikketruiendag georganiseerd. In 2006 kreeg deze actie navolging in Nederland en werd in Zuid-Holland voor het eerst de Warmetruiendag georganiseerd. In 2007 heeft Nederland naar het voorbeeld van België voortaan een landelijke Warmetruiendag. Klimaatverbond Nederland riep scholen, gemeenten en provincies op om deel te nemen aan de campagne. In België deden in 2007 naast de scholen en de overheid voor het eerst ook bedrijven mee.

Vanaf 2008 zijn in Nederland en België de doelgroepen verbreed: iedereen, op school, op het werk en thuis kan deelnemen aan de Warme of Dikketruiendag.

Sinds 2012 heeft duurzame energieleverancier Greenchoice zich verbonden aan de Nederlandse Warmetruiendag en sinds dat jaar heet de actie Greenchoice Warmetruiendag.

In 2014 behaalde de campagne van de Greenchoice Warmetruiendag de tweede plaats bij de European Sustainable Energy Awards 2014 in de categorie Communicating. Het juryrapport: “Outstanding, impressively high impact & best-in-class”. In dat jaar namen ruim 200.000 mensen deel aan de actie en bereikte de campagne 13 miljoen mensen via free publicity.

In 2015 werd de tot dan toe gebezigde naam Warme Truiendag veranderd in de huidige. Klimaatverbond Nederland zou in 2007 opzettelijk hebben gekozen voor de oude schrijfwijze om het warmer worden van de dagen zelf te benadrukken, maar liet de spatie vervallen in verband met de toegenomen bewustwording van de bevolking van het nijpende probleem van de opwarming van de Aarde.[1]

Externe linksBewerken

Algemeen:broeikasgas · klimaatverandering · systeem Aarde · koolstofdioxide · stikstofoxiden · methaan
Fenomenen:verwoestijning · zeespiegelstijging · klimaatvluchteling · terugtrekking van gletsjers sinds 1850 · waterschaarste · global dimming · gat in de ozonlaag · massa-extinctie
Internationaal overleg:Akkoord van Kopenhagen · Akkoord van Parijs · Desertificatieverdrag · Europees systeem voor emissiehandel · Forests Now Declaration · Green Climate Fund · Intergovernmental Panel on Climate Change · Klimaatconferentie Kopenhagen 2009 · Klimaatconferentie van Lima 2014 (COP-20) · Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP-21) · Klimaatconferentie van Marrakesh 2016 (COP-22) · Klimaatconferentie van Bonn 2017 (COP-23) · Klimaatconferentie van Katowice 2018 (COP24) · Klimaatconferentie Chili 2019 (COP25) · Klimaatverdrag (UNFCCC) · Kyoto-protocol
Maatregelen:adaptatie · bebossing · BECCS · CO2-afvang en -opslag · CO2-belasting · duurzame ontwikkeling · emissiehandel · energiebesparing · energietransitie · geo-engineering · Green New Deal · klimaatneutraal · klimaatrechtspraak · koolstofput · mitigatie · zonnestralingsbeheer
Metingen:Hockeystickcurve · Keelingcurve · Mauna Loa Observatorium · Ny-Ålesund · State of the Climate · Temperatuurstijging in het noordpoolgebied · Wereld Meteorologische Organisatie
Onderzoek:Algemeen circulatiemodel (ACM, GCM) · Climate Change Performance Index · Climate Action Tracker · Gaia-hypothese · IPCC-rapport 2014 · Lijst van klimaatwetenschappers · Planetaire grenzen · RCP scenario's · Stern Review · Tellus Institute
Overheidsprogramma's:Deltaprogramma‎ · Sigmaplan · Energiebox · Klimaatbos · Nationaal emissieplafond · Nederlandse Emissieautoriteit · Energieakkoord voor duurzame groei · Green New Deal
Opinie en controverse:Climategate · Controverse over de opwarming van de Aarde · Koch Industries
Sociale actie & media:An Inconvenient Truth · Dikketruiendag / Warmetruiendag · Earth Hour · Energy Survival · Klimaatactivist in de politiek (boek) · Klimaatrechtvaardigheid · Live Earth · pooljaar (2007-2009) · Vleesloze dag · Klimaatbeweging · Schoolstaking voor het klimaat · Greta Thunberg · Anuna De Wever