Hoofdmenu openen

De Dienst IPOL (Internationale Politie Informatie) was een onderdeel van het Korps landelijke politiediensten en is in april 2008 tot stand gekomen door een fusie van twee vroegere diensten: de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI) en de Dienst Internationale Politiesamenwerking (DINPOL), die beide voortkwamen uit de in 2000 werd opgeheven Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Met het samenvoegen van de DNRI en DINPOL werden bijna alle taken zoals de CRI die had weer in één dienst georganiseerd.

De Dienst IPOL was belast met taken als het coördineren van politie- en rechtshulpinformatie, het coördineren van de inzet van en samenwerking met politiediensten in het buitenland, en het analyseren en signaleren van nationale en bovenregionale veiligheidstrends

Bij de omvorming van KLPD naar Landelijke Eenheid van de Nationale Politie per 1 januari 2013 werd de Dienst IPOL omgevormd tot Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO).[1]

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken