Diederik van Aalst

de laatste heer van Aalst

Diederik van Aalst, bijgenaamd het kind van Aalst, was de laatste heer van Aalst.

Diederik van Aalst
ca. 1144/- 1166
Heer (Graaf) van Aalst
Voorganger Iwein van Aalst
Opvolger Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen
Vader Iwein van Aalst
Moeder Lauretta van den Elzas

Diederik was een zoon van Iwein van Aalst en Laureta van de ELzas. Hij huwde Lauretta van Henegouwen, dochter van graaf Boudewijn IV. Hij overleed kinderloos in 1166. De meeste bezittingen gingen naar de Graaf van Vlaanderen Filips van de Elzas. Een nota in de huwelijksakte van zijn vader bepaalde immers dat wanneer de Graaf van Aalst geen nakomelingen meer had, de heerlijkheid in handen viel van de graaf van Vlaanderen. Hij werd het kind van Aalst genoemd, wegens zijn jeugdige leeftijd van overlijden.