Deken (advocatuur)

advocatuur

Een deken staat aan het hoofd van de Nederlandse orde van advocaten. Ook elke regionale Orde staat onder leiding van een deken.

Nederland is verdeeld in 11 arrondissementen, en ieder arrondissement heeft een eigen Orde van advocaten. Deze Orde wordt geleid door een Raad van de Orde onder voorzitterschap van een deken.

De deken neemt klachten over advocaten behorende tot zijn Orde in ontvangst; hij is wettelijk verplicht te proberen een schikkingsregeling tussen de partijen te treffen en/of een onderzoek naar de zaak te starten. De deken is vergelijkbaar met een openbaar aanklager, of officier van justitie: hij dient op te komen voor 'het volk' door ervoor te zorgen dat misstanden binnen de advocatuur worden vervolgd.

Bekende voormalige dekens van de Nederlandse orde van advocaten zijn onder anderen mr. F.W.B. baron van Lynden, jhr. mr. W.H. de Jonge, Els Unger, Willem Bekkers en Jan Loorbach.

De deken wordt in België stafhouder genoemd.

(algemeen) dekens

bewerken