Deens referendum betreffende de toetreding tot de Europese Gemeenschappen

Een referendum betreffende de toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap werd gehouden in Denemarken op 2 oktober 1972. De opkomst voor het referendum was 90,1% en resulteerde in een meerderheid van 63,3% voor toetreding. Op 11 oktober 1972 vaardigde het Deense parlement een wet uit waarmee toetreding van Denemarken tot de EEG mogelijk werd. Denemarken werd op 1 januari 1973 een lidstaat van de EEG.

Denemarken binnen de huidige Europese Unie

AchtergrondBewerken

Volgens artikel 20, sectie 2 van de Deense Grondwet, moet elke wet die restricties oplegt aan de soevereiniteit van de Deense staat worden goedgekeurd door het parlement met een ratio van meer dan 5/6. Als een meerderheid van de leden van het parlement voorstemt, maar er geen meerderheid van 5/6 wordt bereikt, kan de overheid een publieke referendum uitschrijven. Een referendum was het geval in Denemarken.

Uitslag van het referendumBewerken

Keuze Stemmen %
Voor 1.985.043 63,3
Tegen 1.135.755 36,7
Ongeldig/blanco 19.323 -
Totaal 3.113.121 100
Geregistreerde stemgerechtigden/opkomst 3.453.763 90,1