Deelruimtetopologie

In de topologie kan men van elke deelverzameling van een topologische ruimte opnieuw een topologische ruimte maken door er een zogenaamde deelruimtetopologie, spoortopologie of geïnduceerde topologie op te definiëren.

De zo verkregen topologische ruimte heet een deelruimte van de oorspronkelijke ruimte.

DefinitieBewerken

Zij   een topologische ruimte en zij A een willekeurige (niet noodzakelijk open) deelverzameling van X. Dan kunnen we op A als volgt een nieuwe topologie definiëren:

 

De open verzamelingen in A zijn de doorsneden van A met de open verzamelingen van de oorspronkelijke topologie op X.

Technisch is dit gelijkwaardig met de initiale topologie van de inclusie-afbeelding

 

die elk element van A op zichzelf afbeeldt.

ErfelijkheidBewerken

Een eigenschap P van topologische ruimtes wordt erfelijk genoemd, als voor elke topologische ruimte   die de eigenschap P heeft, geldt dat elke deelruimte   ook die eigenschap heeft.

Voorbeelden van erfelijke eigenschappenBewerken

Voorbeelden van eigenschappen die niet erfelijk zijnBewerken

  • Samenhang zelf.   is wel samenhangend, maar de deelruimte   niet.
  • Om dezelfde reden is wegsamenhang ook geen erfelijke eigenschap.
  • Compactheid is geen erfelijke eigenschap. Immers   is een niet-compacte deelruimte van de compacte ruimte  . Compactheid gaat wél over op gesloten deelruimten: immers, van een open overdekking van de deelruimte maakt men een open overdekking van de oorspronkelijke ruimte door er één element (het complement van de deelruimte) aan toe te voegen. Uit de resulterende eindige deeloverdekking haalt men dit ene element weer weg.
  • Het separabel zijn van ruimtes is geen erfelijke eigenschap. Zo is het vlak van Sorgenfrey wel separabel, maar de lijn   is niet separabel. Voor metrische ruimtes echter is separabiliteit wel een erfelijke eigenschap.