De vier ruiters van de Apocalyps

profetische gebeurtenis
De vier ruiters, afbeelding uit de Apokalyps van St. Severus (11e eeuw)

De vier ruiters van de Apocalyps worden beschreven in hoofdstuk 6 van het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament. De profetie rondom de vier ruiters zal pas uitkomen nadat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden en de antichrist aan de macht is. Door christenen die niet in een opname van de gemeente geloven, wordt de opvatting aangehangen dat deze profetie nu al deels voltrokken is of zich aan het voltrekken is.[bron?]

InleidingBewerken

Het woord apocalyps komt uit het Grieks en betekent het wegnemen van een bedekking. Hoewel het woord dus letterlijk niet meer betekent dan een Openbaring, gaat het in het geval van de ruiters om de openbaring van dood en verderf, om een apocalyptische eschatologie. Dit is zoals het woord apocalyps tegenwoordig wordt gebruikt in het dagelijks taalgebruik.

In de Bijbel komen de ruiters een voor een ten tonele. Dit loopt parallel aan de eerste vier zegels. De paarden hebben een symbolische kleur die bij de ruiter hoort. Met het openen van het eerste zegel komt het witte paard met op zijn rug de Overwinnaar. Er is geen consensus over wie deze ruiter is, al wordt hij door de meeste mensen gezien als de Antichrist. Anderen beweren, mede vanwege de kleur, dat het Christus zelf is.[bron?] Als tweede komt met het openen van het tweede zegel, het rode paard met op zijn rug de Oorlog. Rood is de kleur van het bloed en vuur, symbolen van de oorlog. Als derde komt, met het openen van het derde zegel, het zwarte paard tevoorschijn, bereden door de Honger. Zwart als kleur van het verderf dat door honger wordt aangericht. Als laatste komt, met het openen van het vierde zegel, het vale paard met op zijn rug de Dood. De vale of grijze kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood, het uitwissen van het levende.

De paarden en hun ruitersBewerken

De paarden en hun ruiters zijn in de Bijbel als volgt beschreven:

Bijbeltekst[1] Paard Betekenis van paard Attribuut Kracht Betekenis van ruiter
  Ik zag dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: “Kom!”

Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.

Openbaring 6:1-2

Wit Valse vrede Boog, kroon Verovert Antichrist trekt er overwinnend op uit
  Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: “Kom!”

Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.

Openbaring 6:3-4

Rood Bloed op het slagveld Zwaard Brengt oorlog Oorlog, vernieling
  Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: “Kom!”

Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: “Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.”

Openbaring 6:5-6

Zwart Zwarte, dorre velden Weegschaal Brengt voedseltekort Honger, oneerlijke handel
  Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: “Kom!”

Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

Openbaring 6:7-8

Bleek (vaal) (of Groen) Bleekheid van de huid als bij lijken, verval Gevolgd door Dodenrijk Doodt door oorlog, honger, plagen Ziekte en Dood

In de kunstBewerken

 
Die vier apokalyptischen Reiter door Albrecht Dürer

Door verscheidene kunstenaars zijn de ruiters als thema gebruikt, bijvoorbeeld ter illustratie van de apocalyptische literatuur. Veel bekender echter is de houtsnede Die vier apokalyptischen Reiter van Albrecht Dürer, die dateert uit 1498. Op deze houtsnede lopen de vier gedetailleerd weergegeven ruiters de gewone mensen onder de voet.

Ook de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí en de Belgische beeldend kunstenaar Rik Poot lieten zich door de vier ruiters inspireren.

  Zie de categorie Four Horsemen of the Apocalypse van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.