De Werkvennootschap

Vlaams overheidsbedrijf voor weginfrastructuur, in België

De Werkvennootschap (DWV) is een Vlaamse organisatie (NV van publiek recht) die grote en complexe mobiliteitsprojecten ondersteunt.

De Werkvennootschap is sinds 2017 een doorstart van Via-Invest Vlaanderen (NV van privaat recht opgericht in 2006) en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De omvorming kwam er onder Vlaams minister Ben Weyts in de regering-Bourgeois. Het Rekenhof was echter kritisch over de oprichting ervan.[1]

Projecten bewerken

Grote projecten zijn bijvoorbeeld:

Werken aan de Ring bewerken

Dit project omvat een grootschalige heraanleg, omvorming en verbreding van de Ring van Brussel, gecombineerd met verwante mobilteitsprojecten in de Vlaamse Rand rond Brussel zoals:

Externe links bewerken