Hoofdmenu openen

De Vrije Student is een landelijke liberale studentenbeweging en studentenraadspartij op Nederlandse universiteiten en hogescholen. De organisatie is als studentenbeweging een van de lidorganisaties van het Interstedelijk Studenten Overleg.

De Vrije Student
Zetel Vlag Den Haag Den Haag
Oprichting 16 januari 2015
Instellingen RUG, UvA en UU
Doel het vertegenwoordigen van studenten in het hoger onderwijs
Website devrijestudent.nl

GeschiedenisBewerken

Op initiatief van de JOVD[1] werd in 2015 tijdens de bezettingen van het Bunge- en Maagdenhuis een nieuwe studentenraadspartij opgericht om, naar eigen zeggen, de kwaliteit van de medezeggenschap te vergroten en als tegengeluid tegen de Maagdenhuisbezetting.[2][3] In het voorjaar van 2015 heeft de studentenpartij voor het eerst meegedaan aan studentenraadsverkiezingen aan de universiteiten in Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam. In Amsterdam en Nijmegen werd De Vrije Student met één zetel verkozen, in Rotterdam is de kiesdrempel niet gehaald.[4] Na het opstartjaar is de partij ook actief geworden op andere hogescholen en universiteiten in Nederland.

In 2016 zou Diederik Stapel aan de Radboud Universiteit Nijmegen een lezing geven welke door de Nijmeegse Studenten Honoursvereniging werd georganiseerd. Na kritiek van wetenschappers en het College van Bestuur van de universiteit, annuleerde de vereniging de lezing. Studentenpartij De Vrije Student was het met de kritiek niet mee eens en nam de organisatie van de lezing over.[5][6] Een jaar daarvoor uitte de studentenpartij nog kritiek op de studentenraad van de Radboud Universiteit dat de vergaderingen minder moeten gaan over onderwerpen zoals duurzaamheid en meer moeten gaan over het verbeteren van het onderwijs.[7]

In september 2018 verlaten twee raadsleden de partij aangezien ze de invloed van de JOVD te groot vinden.[8] Later dat jaar blijkt dat de JOVD jarenlang duizenden euro’s heeft overgemaakt naar de studentenpartij.[9] Een jaar later is de partij statutair en bestuurlijk onafhankelijk geworden.

StandpuntenBewerken

De studentenraadspartij heeft bij haar oprichting kernpunten opgesteld welke op iedere onderwijsinstelling nagestreefd worden:[10]

  • De instelling moet beschikbare gelden efficiënt besteden, zo veel mogelijk ervan moet ingezet worden voor de verbetering van het onderwijs.
  • Flexstuderen moet op iedere onderwijsinstelling worden ingevoerd. Studenten kunnen hierbij collegegeld per studiepunt betalen in plaats van een vast bedrag per studiejaar.
  • Colleges moeten digitaal aangeboden worden en studenten moeten de mogelijkheid krijgen om online colleges van andere universiteiten te volgen.

ZetelsBewerken

De Vrije Student heeft voor de start van collegejaar 2015-2016 voor het eerst meegedaan aan de verkiezingen voor studentenraden. In zowel Nijmegen als Amsterdam is er één zetel behaald.[11][12] In een aantal onderwijsinstellingen worden de studentenraden niet verkozen middels een meerpartijenstelsel, maar door middel een personenstelsel, zoals bij hogeschool Saxion.[13]

Onderwijsinstelling Stelsel 2015 2016 2017 2018 2019
Universiteit van Amsterdam partij 1 2 2 3 2
Universiteit Utrecht partij - - - 1 2
Rijksuniversiteit Groningen partij - - - 1 1
Radboud Universiteit partij 1 1 - - -
Saxion persoon - 1 - - -
Windesheim persoon - 8 7 - -
Totaal 2 11 9 5 5

Personen die middels een personenstelsel zijn verkozen en zich aan De Vrije Student hebben gecommitteerd, worden in het tabel meegenomen. Enkel zetels in centrale studentenraden zijn meegenomen.

Externe linkBewerken