De Vlaamse Waterweg

agentschap van de Vlaamse overheid (Vlaams Gewest)

De Vlaamse Waterweg nv is een agentschap van de Vlaamse overheid die de waterwegen in Vlaanderen in beheer heeft.

De Vlaamse Waterweg nv
Type Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) met publieke rechtspersoonlijkheid
Jurisdictie Vlaams Gewest
Hoofdkantoor Havenstraat 44, Hasselt
Valt onder Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid
Website http://www.vlaamsewaterweg.be
Een auto van De Vlaamse Waterweg op de Vaartdijk in Kapelle-op-den-Bos aan het zeekanaal Brussel-Schelde.

Vóór De Vlaamse Waterweg bestonden er twee agentschappen, enerzijds NV De Scheepvaart, die instond voor de provincies Antwerpen en Limburg (met onder meer het Albertkanaal en de Kempense kanalen) en anderzijds Waterwegen en Zeekanaal, die instond voor centraal en westelijk Vlaanderen (met onder meer het zeekanaal Brussel-Schelde).

De hoofdzetel van De Vlaamse Waterweg is gelegen aan de Kanaalkom in Hasselt.[1]

GeschiedenisBewerken

Bij wet van 13 augustus 1928 werd de Dienst der Scheepvaart (Frans: Office de la Navigation) opgericht om de scheepvaart tussen Antwerpen en Luik te verzekeren. Tussen 1930 en 1939 werd het Albertkanaal aangelegd.[2]

Bij wet van 17 mei 1976 werd deze dienst gesplitst in twee nationale instellingen van openbaar nut; een Dienst voor de Scheepvaart te Hasselt en een Office de la Navigation te Luik.[3] De Dienst voor de Scheepvaart kwam op 1 januari 1989 onder toezicht van de Vlaamse Regering en werd een Vlaamse openbare instelling ten gevolge van de bijzondere wet van 8 augustus 1988.[4]

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd de dienst bij decreet van 2 april 2004 omgevormd tot nv De Scheepvaart, een Extern Verzelfstandigd Agentschap (naamloze vennootschap van publiek recht) van de Vlaamse overheid onder het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.[5]

Daarnaast had de Vlaamse overheid ook nog het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv, bevoegd voor de waterwegen in centraal en westelijk Vlaanderen. In het Vlaams regeerakkoord van 2014 (regering-Bourgeois) werd beslist dat beide agentschappen zouden fusioneren.[6] Per 1 januari 2017 werd nv De Scheepvaart omgevormd tot De Vlaamse Waterweg, en op 1 januari 2018 is ook Waterwegen en Zeekanaal hierin opgegaan.[7][8]

VoorzittersBewerken

In 1997 werd socialistisch politicus Willy Claes voorzitter van de raad van bestuur van de toenmalige Dienst voor de Scheepvaart. In 1999 nam hij ontslag en werd opgevolgd door ondernemer Paul Kumpen, die voorzitter bleef bij de omvorming tot nv De Scheepvaart. In 2006 nam Claes het voorzitterschap weer over van Kumpen.[9] Zijn mandaat werd in 2010 verlengd.

De huidige raad van bestuur werd op 19 december 2014 benoemd door de Vlaamse Regering, met ingang op 25 januari 2015. N-VA-politica Frieda Brepoels volgde Claes op als voorzitster. Zij bleef ook aan bij de overgang naar De Vlaamse Waterweg. Voorzitter van Waterwegen en Zeekanaal Tom Dehaene werd ondervoorzitter van De Vlaamse Waterweg.[10]

Zetels en afdelingenBewerken

De Vlaamse Waterweg heeft naast zijn maatschappelijke zetel te Hasselt ook zetels te Willebroek, Merelbeke, Antwerpen, Brussel en Mol.[11]

Het werkingsgebied is onderverdeeld in drie afdelingen:

  • Afdeling Albertkanaal (Limburg en de Kempen)
  • Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal (centraal Vlaanderen)
  • Afdeling Bovenschelde (West-Vlaanderen en deels Oost-Vlaanderen)

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken