Hoofdmenu openen

De Kleine Aarde is een centrum waar bewoners, bedrijven en bezoekers zich op verschillende manieren met duurzaamheid bezighouden. Dat wil onder meer zeggen dat aan hen de gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van nieuwe technieken en inzichten om duurzaam om te gaan met voedsel, water en energie. Sietz Leeflang was de initiatiefnemer. Het centrum is gevestigd in Boxtel in Noord-Brabant.

GeschiedenisBewerken

Het centrum werd gesticht in 1972 naar aanleiding van de zorgen die Leeflang en vele anderen hadden over de toenmalige toestand van het milieu en de verwachtingen voor de toekomst. Zij vonden dat er iets moest veranderen in hoe de mens met zijn omgeving omgaat en dat daartoe concrete alternatieven nodig waren. Het was een centrum dat kleinschalige technieken ontwikkelde om het milieu te ontlasten.

Het centrum ontwikkelde projecten op het gebied van wonen, energieopwekking, voedselproductie, afvalverwerking en besparingen op grondstoffen. Verder kon men er cursussen volgen op deze gebieden en onder meer leren hoe een windmolen te bouwen. Ook beheerde het centrum biologische tuinen en een vegetarische keuken.

Sietz Leeflang startte later het project De 12 Ambachten om zich helemaal op de technische aspecten van kleinschalige en ecologische praktijken te richten. De Kleine Aarde bleef bestaan.

Op 1 januari 2011 werd het centrum gesloten als gevolg van financiële tekorten. Per 1 maart 2014 begon het Kenniscentrum Triple E aan de renovatie en exploitatie van De Kleine Aarde. Financieel gezien bleek dit geen succes. Eind dat jaar was Triple E nagenoeg failliet. De gemeente Boxtel zegde in november de samenwerking met het centrum op.[1][2]

Ontwikkelingen na 2015Bewerken

Tussen 2015 en 2017 is gewerkt aan een herstart van De Kleine Aarde.[3]

In 2017 is de vereniging Kleine Aarde Netwerk (KAN) opgericht vanuit 'Burgers voor De Kleine Aarde'. Deze vereniging wil een netwerk vormen van partijen die zich in de regio met duurzaamheid bezig houden en burgers bij duurzaamheidsnitiatieven betrekken. Ook is er een samenwerkingsverband gestart met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven dat het terrein van De Kleine Aarde opnieuw wil gaan vormgeven.[4][5] In 2017 waren onder de noemer ’t Collectief hierbij betrokken Heijmans Woningbouw, Helicon, Maris Projecten, SintLucas, ROC Summa College, Waterschap De Dommel en Woonstichting St. Joseph. Samen met de gemeente Boxtel is door hen het plan opgevat nieuwe initiatieven te nemen die grotendeels in het verlengde liggen van de bedoelingen van de stichters: duurzame vormen van wonen, technologie, ondernemen, voedselproductie en educatie, aangevuld met onderwijsactiviteiten en recreatie.

Sinds 2017 is een van deze activiteiten het werk van de Voedseltuin Boxtel[6] e.o. Een gebied van in totaal bijna een hectare op het terrein van De Kleine Aarde is ingericht voor het verbouwen van verse groente en fruit voor de Voedselbank en andere organisaties voor armoedebestrijding. Daarnaast biedt de Voedseltuin kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Voedseltuin draait volledig met vrijwilligers. Het benodigde geld voor de inrichting en exploitatie van de Voedseltuin wordt verkregen van sponsors en fondsen.