De Hoefaert

natuurgebied in Gellik, België

De Hoefaert is een 60 hectare groot natuurreservaat op de grens van de Belgisch Limburgse gemeenten Bilzen, Lanaken en Zutendaal. Het vormt een uitloper van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Overgang Kempen-Haspengouw' (habitatrichtlijngebied BE2200042).

De Hoefaert onderdeel van Overgang Kempen-Haspengouw
Natura 2000-gebied
Situering
Locatie Limburg
Informatie
Geldende richtlijn(en) Habitatrichtlijn
Beheer Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, particulieren
Site code (Europees) BE2200042


Het reservaat bevindt zich in het overgangsgebied van de Kempen en Haspengouw, tussen twee plateaus en verbindt daarmee twee verschillende landschapstypen en bevat afwisselend naaldbossen, loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden en vijver- en moerasgebieden.

Het reservaat is rijk aan reliëf doordat de beken hier van het Kempens Plateau afstromen, waarvan hier de zuidrand wordt bereikt. Ten westen van De Hoefaert loopt het Albertkanaal.