Dansmuziek

Dansmuziek is amusementsmuziek om op te kunnen dansen, voornamelijk populair onder jongeren en in discotheken. De muziek die je gebruikt is afhankelijk aan de dans die je doet. De meeste dansmuziek heeft gemeen dat het tempo tamelijk constant is. Voor de meeste dansstijlen zijn metrum en tempo gekoppeld aan een bepaald type dans.

De laatste decennia is in (westerse) dansmuziek (dance) steeds meer de nadruk komen te liggen op een stevig ritme, waarbij vrijwel uitsluitend de  2/4 en  4/4 maat gebruikt wordt.

Dansmuziek kan naast amusementswaarde ook kunstzinnige waarde hebben. Veel dansmuziek uit het klassieke repertoire heeft niet zozeer de dansfunctie centraal staan, maar veeleer wordt daar de muziek vanwege de artistieke uiting op dans gebaseerd.

Zo schreef Chopin gestileerde walsen, Bach vele suites die op dans gebaseerd zijn, en ook vele andere componisten gebruikten de dansmuziek los van het dansen zelf.