D'Aspremont Lynden

Familiewapen.
Kasteel van Barvaux-Condroz

D'Aspremont Lynden (ook: D'Aspremont Lynden de Maillen) is een geslacht waarvan leden sinds 1816 tot de moderne Belgische adel behoren, met de titel van graaf/gravin.

GeschiedenisBewerken

De bewezen stamreeks begint met Thierry van Lynden (†1566), die in 1520 huwde, eerste vermelding van een lid van dit geslacht. In 1676 en 1677 volgden adelsbesluiten van keizer Leopold I voor nazaten van dit geslacht, met de titel van graaf op allen. Sinds Ferdinand Gobert d'Aspremont Lynden streden diverse telgen in Oostenrijkse dienst.

Vanaf 1699 hadden leden zitting in de ridderschap van onder andere Namen en Luik.

Bij collectief Koninklijk Besluit van 20 februari 1816 werd Joseph-Ferdinand d'Aspremont Lynden (1784-1843) benoemd in de (moderne) ridderschap van Namen met de titel van graaf op allen. In de eeuwen die volgden hadden leden bestuursfuncties op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. In de 20e eeuw dienden enkele leden de wetenschap.

Vermeende afstammingenBewerken

Sinds Christophorus Butkens (1590-1650) werd gesuggereerd dat Thierry van Lynden (†1566) afstamde van het oud-adellijke geslacht Van Lynden uit de Noordelijke Nederlanden, maar die these is onhoudbaar gebleken. Nog weer later usurpeerden zij de naam d'Aspremont, als zouden zij afstammen van het oud-adellijke geslacht van die naam; ook dit bleek onbewezen.

AdelsbesluitenBewerken

 • 1676: Bevestiging van de aloude verheffing tot graafschap van de Lotharingse heerlijkheid Aspremont en verlening van de titel graaf d'Aspremont en van Lynden (overdraagbaar op alle afstammelingen die de naam dragen), machtiging om het predikaat 'Hoch- und Wohlgeboren' te voeren en wapenvermeerdering voor graaf Ferdinandus-Maximilianus d'Aspremont et de Lynden, baron van Froidcourt, alsook voor zijn broer Carolus-Franciscus (kleinzonen van Carolus-Ernestus de Lynden), baron van Froidcourt en van het Heilige Roomse Rijk). Het diploma werd bij de Geheime Raad van het prinsbisdom Luik geregistreerd.
 • 1677: Wapenvermeerdering voor graaf Ferdinandus Gobertus d'Aspremont van Lynden van Reckheim en van het Heilige Roomse Rijk, enz., kolonel in Oostenrijkse dienst, enz. (zoon van Ferdinandus de Lynden, graaf van Reckheim en van het Heilige Roomse Rijk).
 • 1816: Benoeming van Joseph-Ferdinand-Gobert d'Aspremont Lynden de Barvaux met de titel graaf in de Ridderschap van Namen (afstammeling van Carolus-Ernestus de Lynden, baron van Froidcourt en van het Heilige Roomse Rijk). In de eerste adelslijst wordt vermeld dat de titel overdraagbaar is op alle afstammelingen.
 • 1909: Toevoeging van de naam de Maillen toegekend aan Guy-Gobert graaf d'Aspremont Lynden.

WapenbeschrijvingenBewerken

 • 1676: Scutum videlicet coeruleum sive azureum coronatum, quod aquilam albam seu argenteam simplicem, alis pedibusque divaricatis, lingua rubea exserta, dextrorsum respicientem repraesentet, in cuius pectore aliud minus scutum rubeum cruce aurea per totum aequaliter extensa fulgeat. Scuto maiori binae galeae clathratae, torneariae vulgo dictae, sibi invicem obversae itidem coronatae incumbant chlamide, exterius [purpurea] atque imperialibus aquilis aureis bicipitibus intertexta, interius vero vellere pontico cum caudulis suis nigris suffulta ac retro scutum totum propendente obtectae, e quarum dextra cono supradescripta aquila volaturienti similis pectore tenus exsurgat, sinistrae vero vertagus niger aureo collari vinctus ad dextram pariter versus insideat. Ex utroque scuti latere astent bini telamones viri silvestres serto frondeo pubem tecti, altera manu clav[a]e ligneae innixi, altera praedictam chlamidem pandentes.
 • 1677: Scutum videlicet caeruleum sive azureum coronatum, quod aquilam albam seu argenteam simplicem, alis pedibusque divaricatis, lingua rubea exserta, dextrorsum respicientem repraesentet, in cuius pectore aliud minus scutum quadripartitum resideat, cuius superior pars dextra et inferior sinistra rubea crucem auream per totum aequaliter extensam, superior vero sinistra et inferior dextra aurea seu flava rubeum leonem, rictu hiante, linguaque exserta, ac bifaria in dorsum reflexa cauda, et anterioribus pedibus ad raptum compositum exhibeat. Scuto maiori ternae galeae clathratae, torneariae vulgo dictae, itidem coronatae incumbant chlamyde, exterius violacea imperialibus aquilis aureis bicipitibus intertexta, interius vero vellere pontico, cum caudulis suis nigris suffulta, ac retro scutum totum propendente obtectae, e quarum media cono supradescripta aquila volaturienti similis pectore tenus exsurgat, dextrae insideat vertagus niger aureo collari vinctus, e sinistra vero praefatus leo rubeus pube tenus emineat, ambo dictam aquilam respicientes. Utrique scuti lateri astent bini telamones viri sylvestres, serto frondeo pubem tecti, altera manu clavae ligneae innixi, altera praefatam chlamydem pandentes.

Enkele telgenBewerken

Joseph-Ferdinand graaf d'Aspremont Lynden (1784-1843)

 • François graaf d'Aspremont Lynden (1813-1858), provincieraadslid van Namen
  • Ferdinand graaf d'Aspremont Lynden (1848-1907), burgemeester van Barvaux-Condroz
   • François graaf d'Aspremont Lynden (1877-1970), diplomaat, burgemeester van Barvaux-Condroz
    • Ferdinand graaf d'Aspremont Lynden (1909-1969), burgemeester van Barvaux-Condroz; trouwde in 1942 met jkvr. Jeanine de Roest d'Alkemade (1922-2016), burgemeester van Barvaux-Condroz
     • François graaf d'Aspremont Lynden (1943), bewoner van het kasteel van Barvaux-Condroz (dat sinds 1680 in het geslacht is) en chef de famille
      • Ferdinand graaf d'Aspremont Lynden (1972), vermoedelijke opvolger als chef de famille
    • Huguette gravin d'Aspremont Lynden (1911-1973); trouwde met dr. Claude graaf de Beauffort (1909-1992), burgemeester van Onoz
   • Raoul graaf d'Aspremont Lynden (1879-1961), burgemeester van Barvaux-Condroz
  • Yolande gravin d'Aspremont Lynden (1849-1917); trouwde in 1869 Jules graaf de Beauffort (1841-1903), burgemeester van Linden
  • Charles graaf d'Aspremont Lynden (1853-1931); trouwde in 1878 met jkvr. Wilhelmine de Maillen (1856-1929)
   • Guy graaf d'Aspremont Lynden de Maillen (1882-1962), verkreeg in 1909 naamstoevoeging voor hem en zijn nageslacht de Maillen, als erfgenaam van zijn oom, de laatste markies de Maillen, Albert markies de Maillen (1863-1904)
    • Didier graaf d'Aspremont Lynden de Maillen (1910-1978), burgemeester van Mohiville
   • Dr. Charles-Albert graaf d'Aspremont Lynden (1888-1967), senator en minister
   • Gobert graaf d'Aspremont Lynden (1895-1975), ambassadeur en grootmaarschalk aan het Hof
   • Geoffroy graaf d'Aspremont Lynden (1904-1979), ambassadeur
 • Guillaume graaf d'Aspremont Lynden (1815-1889), burgemeester, senator en minister

Adellijke alliantiesBewerken

BezittingenBewerken

Andere telgenBewerken

LiteratuurBewerken

 • A.d'Aspremont Lynden, 'Les d'Aspremont Lynden, gouverneurs de Franchimont', in: Bulletin des archives verviétoises 3 (1953-1966), p. 157-159.
 • J.-H. de la Croix, 'Les d'Aspremont Lynden, gouverneurs de Franchimont', in: Bulletin des archives verviétoises 3 (1953-1966), p. 249-264.
 • J.-H. de la Croix, 'La maison de Lynden et ses continuateurs, les d'Aspremont Lynden', in: Bulletin des archives verviétoises 3 (1953-1966), p. 265-452.