Cyromazine

chemische verbinding

Cyromazine (ISO-naam) is een insecticide. Het is een derivaat van melamine, waar een cyclopropylgroep aan gekoppeld is. De zuivere stof is een wit reukloos poeder.

Cyromazine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van cyromazine
Algemeen
Molecuulformule C6H10N6
IUPAC-naam N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,43,6-triamine
Molmassa 166,19 g/mol
SMILES
C1CC1NC2=NC(=NC(=N2)N)N
CAS-nummer 66215-27-8
EG-nummer 266-257-8
PubChem 47866
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P305+P351+P338
LD50 (ratten) (oraal) 3387 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 1,35 g/cm³
Smeltpunt 223 °C
Oplosbaarheid in water 13 g/L
log(Pow) −0,07
Nutritionele eigenschappen
ADI 0,06 mg/kg lichaamsgewicht
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

Cyromazine werd ontwikkeld door Ciba-Geigy.[1] Het is het actieve bestanddeel van Trigard (Syngenta). Trigard is in België erkend voor de bestrijding van mineervliegen op onder meer tomaten (in kassen) en sla.

Cyromazine wordt ook gebruikt als diergeneeskundig middel tegen ectoparasieten. Een product voor deze toepassing is Larvadex (Novartis), dat via het voeder van kippen en kalkoenen de ontwikkeling van vliegen die in de mest broeden tegenhoudt (de stof wordt vrijwel niet opgenomen in het lichaam van de dieren).[2] Vetrazin (Novartis) is een product dat op schapen wordt verspoten tegen de larven van de groene vleesvlieg.

WerkingBewerken

Cyromazine is een "insectengroeiregelaar", het remt de groei en de ontwikkeling van de larven en verhindert dat de larven verpoppen.

RegelgevingBewerken

De Europese Commissie heeft cyromazine in 2009 opgenomen in de lijst van gewasbeschermingsmiddelen die in de Europese Unie kunnen erkend worden.[3]

Toxicologie en veiligheidBewerken

De acute toxiciteit van cyromazine is laag; de stof is ook niet irriterend voor ogen of huid.[4] De stof blijkt niet genotoxisch of carcinogeen te zijn.

In de bodem breekt cyromazine langzaam af, eerst tot melamine door afsplitsing van de cyclopropylgroep. De stof is stabiel in water en toxisch voor sommige waterorganismen.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken