Curatele

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer in staat is om zijn of haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Iemand die onder curatele is gesteld, wordt wel 'curandus' genoemd. Curandus is het gerundivum van het Latijnse curare (zorgen), curandus betekent in deze context dan "hij voor wie gezorgd moet worden". De rechter die de curatele over een curandus uitspreekt, benoemt ook een curator ("verzorger"). De curator behartigt zowel de persoonlijke als de zakelijke belangen van de onder curatele gestelde.

In tegenstelling tot de termen curatele en curator komt de term curandus in Nederland niet voor in wetteksten.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken