Cultuurprijs van de Stad Gent

De Cultuurprijs van de Stad Gent, wordt toegekend aan nog levende personen die in Gent geboren zijn en er gewoond of gewerkt hebben. Creatieve vernieuwing, hoogstaand artistiek gehalte en bijdragen tot de uitstraling van Gent als cultuurstad zijn de beoordelingscriteria.

Sinds 1975 organiseert het stadsbestuur een driejaarlijkse Cultuurprijs ter bekroning van een loopbaan of een uitzonderlijk verdienstelijk werk. De prijs wordt beurtelings voorbehouden aan de Plastische kunsten, de Literatuur en de Muziek.

Vanaf 1993 wordt de prijs jaarlijks toegekend. In een cyclus van vijf jaar kwamen dan, naast de reeds genoemde disciplines, ook de Podiumkunsten en het Historisch onderzoek (van oudsher een eminent onderzoeksterrein in Gent) in aanmerking.

Aan de Cultuurprijs is een bedrag verbonden van €2500.

Laureaten van de 'Cultuurprijs van de Stad Gent' Bewerken

Driejaarlijkse prijs Bewerken

Jaarlijkse prijs Bewerken


Externe link Bewerken