Cornelis de Lorm

Nederlands vormgever en kunstverzamelaar (1875-1942)

Cornelis de Lorm (Den Haag, 28 juli 1875 - Epe, 31 januari 1942) was als freelance glasontwerper verbonden aan Glasfabriek Leerdam. Na K.P.C. de Bazel was hij de tweede kunstenaar die door P.M. Cochius werd uitgenodigd om gebruiksglas te ontwerpen. Zijn ontwerpen werden door Chris Lanooy uitgevoerd. Met de Glasfabriek Leerdam en anderen werkte hij te Amsterdam in 'De Woning' en 'Het Nieuwe Binnenhuis'.

In de Bazarstraat in Den Haag dreef hij kunsthandel De Zonnebloem (1916-1929).

De Lorm introduceerde reeds in 1918 bij de glasfabriek de techniek van het versieren van glas met email. Hij was vader van museumdirecteur A.J. de Lorm (1902-1989).