Uniforme verdeling (continu)

continu
(Doorverwezen vanaf Continue uniforme verdeling)

De continue uniforme verdeling is een verdeling op een interval met constante kansdichtheid, wat inhoudt dat er geen voorkeur is voor enige waarde uit dat interval. Voor de uniforme verdeling op het interval wordt de kansdichtheid dus gegeven door:

Uniforme verdeling (continu)
Kansdichtheid
Kansdichtheid van de uniforme verdeling
Verdelingsfunctie
Kansverdeling van de uniforme verdeling
Parameters
Drager
Kansdichtheid
Verdelingsfunctie
Verwachtingswaarde
Mediaan
Modus N/A
Variantie
Scheefheid
Kurtosis
Entropie
Moment-
genererende functie
Karakteristieke functie
Portaal  Portaalicoon   Wiskunde

Verwachtingswaarde en variantieBewerken

De verwachtingswaarde   van een uniform op   verdeelde stochastische variabele  , en de variantie  , worden gegeven door:

 

en

 .

Zie ookBewerken