Continentaal

Continentaal is een term uit de geologie, meer bepaald de sedimentologie, om een bepaald afzettingsmilieu te benoemen. Continentale afzettingsmilieus bevinden zich voornamelijk op het land. Het tegengestelde van continentaal is marien. Continentale afzettingen zijn meestal het gevolg van erosie of ontstaan uit droge rivierbeddingen. Het woord continentaal wordt ook gebruikt om het vasteland van Europa te onderscheiden van het Verenigd Koninkrijk en het eiland Ierland.

Zie ookBewerken