Constituante

Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Grondwetgevende vergadering, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Constituante is een parlement dat de bevoegdheid heeft een grondwet op te stellen of te wijzigen. Het begrip constituante werd voor het eerst in Frankrijk gebruikt, na de Franse Revolutie, met de oprichting van de Assemblée nationale constituante.

In België wordt bijna iedere verkiezing voorafgegaan door een officiële verklaring tot het bijeenroepen van een constituante. Het demissionaire parlement somt dan de grondwetsartikelen op, die door het volgende parlement, een constituante, kunnen worden gewijzigd. Met de opeenvolgende staatshervormingen gebeurt dit steeds.