Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven

De Congregatie voor de Instituten van Godgewijd Leven en van de Gemeenschappen van Apostolisch Leven is een dicasterie van de Romeinse Curie.

João Braz de Aviz, prefect van de Congregatie

Opgericht in 1586, in 1601 verenigd met de "Hl. Congregatie voor de Bisschoppen" en in 1908 weer verzelfstandigd onder de naam "Hl. Congregatie voor de Religieuzen", waaraan in 1967 "en de Seculiere Instituten" werd toegevoegd. Sinds 1989 luidt de officiële naam: "Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en de Gemeenschappen van Apostolisch Leven". De eerste Secretaris (1908) was de Belgische prelaat Henri Janssens.

Zij is het kerkelijk orgaan dat toezicht houdt op verenigingen van katholieke religieuzen, die zich verenigen in een religieuze gemeenschap.

Indien dit gebeurt zonder het afleggen van kloostergeloften, worden dergelijke gemeenschappen een Gemeenschap van Apostolisch Leven genoemd.

Indien dit gebeurt met het afleggen van kloostergeloften worden dergelijke gemeenschappen een Instituut van Godgewijd Leven genoemd. Deze zijn opgedeeld in:

  • ordes, als ze voor 1550 werden opgericht,
  • congregaties, als ze na 1550 werden opgericht.

Ze oefent ook toezicht uit op verenigingen van katholieke leken, die zich verenigen in een gemeenschap. Een dergelijke gemeenschap wordt een seculier instituut genoemd.

Zij waakt er verder over dat deze gemeenschappen zich ontwikkelen in de geest van de stichters. Drie generaal-oversten zijn lid van deze congregatie.

Prefect van de Congregatie is de Braziaanse kardinaal João Braz de Aviz.

Prefecten van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven (sinds 1899)Bewerken

Periode Naam Opmerkingen
1899-1902 Girolamo Maria Gotti, O.C.D.
1908-1913 José Calassanç Vives y Tuto, O.F.M.Cap
1913-1915 Ottavio Cagiano de Azevedo
1916 Domenico Serafini, O.S.B.
1916-1917 Diomede Falconio, O.F.M.
1917-1918 Giulio Tonti
1918-1920 Raffaele Scapinelli di Leguigno
1920-1922 Teodoro Valfre di Bonzo
1922-1928 Camillo Laurenti
1928-1935 Alexis Lépicier, O.S.M.
1935-1943 Vincenzo Lapuma
1945-1950 Luigi Lavitrano
1950-1953 Clemente Micara
1953-1963 Valerio Valeri
1963-1973 Ildebrando Antoniutti
1973-1975 Arturo Tabera Araoz, C.M.F.
1976-1984 Eduardo Francisco Pironio pro-prefect 1975-1976, prefect 1976-1984
1984-1992 Jean Jérôme Hamer, OP pro-prefect 1984-1985, prefect 1985-1992
1992-2004 Eduardo Martínez Somalo
2004-2011 Franc Rode, CM
2011-heden João Braz de Aviz pro-prefect 2011-2012, prefect 2012-heden