Communistisch Platform (Nederland)

Communistisch Platform in Nederland

Het Communistisch Platform is een Nederlandse marxistische politieke organisatie[1] opgericht in 2014. Het platform publiceert regelmatig artikelen over actuele politiek en historische ontwikkelingen met een marxistische invalshoek. Daarnaast organiseert het platform leesgroepen en lezingen over verscheidene onderwerpen[2] en produceert het Nederlandse vertalingen van marxistische werken.[3] Tot slot tracht het platform op verschillende manieren te interveniëren in de Nederlandse arbeidersbeweging, zoals door het uitschrijven van stemadviezen voor congressen en verkiezingen in de SP.

Communistisch Platform
Communistisch Platform
Geschiedenis
Opgericht 2014
Algemene gegevens
Actief in Nederland
Ideologie Communisme, marxisme
Website www.communisme.nu
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

IdeologieBewerken

Het Communistisch Platform labelt zichzelf als marxistisch. Het platform ziet de Nederlandse arbeidersbeweging als politiek strijdtoneel waar binnen bestaande arbeidersorganisaties gestreefd dient te worden naar een communistisch programma.[1] Hierom zijn de leden van het Platform actief in de SP, de vakbond, protestbewegingen en andere arbeidsorganisaties. Het platform richt zich primair op het beïnvloeden van de SP via stemadviezen aan haar leden en sympathisanten voor bijvoorbeeld congressen en voorzitter- en bestuursverkiezingen, en het schrijven en publiceren van artikelen om te interveniëren in partijdiscussies. Daarnaast heeft het platform een alternatief programma opgesteld voor de SP.[4][5]

Dit voorstelprogramma, genaamd Een Kompas voor de SP, is volgens het Communistisch Platform een terugkeer naar de 'fundamentele strijd tegen het kapitalisme', zoals dat in eerdere SP programma's wel beschreven was. Concreet roept het programma onder andere op tot het instellen van een democratische republiek, arbeidersmilities, een verkozen juridisch systeem en nationalisatie van de economie en gezondheidszorg.[6]

Ideologisch put het Communistisch Platform inspiratie uit de partijbewegingen van de marxistische partijen uit de vroege 19e eeuw.[7] Karl Kautsky is een naam die vaak wordt aangehaald gezien zijn rol in het monteren van de partijbeweging van de SPD en zijn invloed op de Russische Oktoberrevolutie. Kautsky wordt sterk bekritiseerd door het Communistisch Platform voor zijn latere rol in de vermeende verrechtsing van de SPD en de draai naar de sociaaldemocratie in tegenstelling tot zijn orthodox-marxistische koers eerder in zijn leven.

Democratisering van de arbeidersbeweging is een speerpunt van het Communistisch Platform.[8] Ze ziet het als voorwaarde voor de versterking en verdieping van de arbeidersbeweging en voor een succesvolle communistische maatschappij. Onderdeel hiervan is nadruk die het Communistisch Platform legt op het belang van discussie en debat. Ze bedrijven polemiek met andere organisaties op links om als beweging als geheel door het botsen van ideeën ideologische vooruitgang te boeken.[9][10][11][12]

Geschiedenis en activiteitenBewerken

Het Communistisch Platform is opgericht in 2014.[13] Sindsdien heeft het hoofdzakelijk scholingen georganiseerd[14], actuele en educatieve artikelen gepubliceerd en stemadviezen voor SP-leden uitgebracht.[15] Ook nam het Communistisch Platform in juni 2020 het initiatief voor het opzetten van het Marxistisch Forum, volgens de website een "authentieke, democratische marxistische vleugel" in de Socialistische Partij.[16][17] Dit initiatief heeft anno 2020 ongeveer 250 aanmeldingen en organiseert bijeenkomsten voor SP-leden waarbij discussie gevoerd wordt over de koers van de SP. Ook worden amendementen opgesteld om in te dienen op partijcongressen.[18]

Royementen in de SPBewerken

In oktober 2020 werd een vijftal SP-leden geroyeerd op basis van vermeend dubbellidmaatschap van het Communistisch Platform en/of het Marxistisch Forum, die door het partijbestuur van de SP beide zijn gekenmerkt als politieke partijen. Hieronder was ten minste één afdelingsvoorzitter en enkele afdelingsbestuursleden van verscheidene afdelingen.[19] In november werd een zesde lid geschorst op dezelfde basis als de voorgaande vijf SP-leden.[20]

Op 16 november werden de royementen van vermeende CP-leden landelijk nieuws door een uitzending van Nieuwsuur.[21] Hierin beweerde SP-partijsecretaris Arnout Hoekstra dat de zes geroyeerde SP-leden plannen hadden om over te gaan tot een gewapende burgeroorlog. Dit baseert hij op passages in het voorstel-programma van het platform.[22] De geroyeerde SP-leden stellen dat het een heksenjacht betreft om kritische leden de mond te snoeren, specifiek in de context van een controversiële regeerdrang van de partijtop van de SP.[23] Politiek commentator Nynke de Zoeten van Nieuwsuur plaatst de royementen in de context van een partijtop die een coalitie met de VVD niet heeft uitgesloten, en waartegen kritische leden zich nu uitspreken.[24] Hoogleraar Gerrit Voerman schrijft dat hij van mening is dat het Communistisch Platform het gebruik van geweld reduceert tot hele specifieke omstandigheden, verder stelt hij dat het bewapenen en het gebruik van geweldstermen (metaforen, stijlfiguren etc...) gebruikelijk is bij de communistische ideologie.[25]

Een dag later sprak de lijsttrekker van de SP, Lilian Marijnissen, op televisie haar steun uit aan de royementen.[26] Ook zij gebruikte het argument van het nastreven van een gewelddadige burgeroorlog. Het Communistisch Platform ontkent deze aantijgingen.[27] De toenmalig voorzitter van ROOD (de jongerenorganisatie van de SP), Arno van der Veen, nam het later die dag in de Volkskrant op voor de geroyeerde leden. De passages in het programma van het Platform noemde de oud-voorzitter ‘heel dom’, maar ook door de moederpartij ‘uit hun verband getrokken’. Ook ontkende hij dat de royementen iets met deze passages te maken zouden hebben, en claimde hij dat ze het gevolg waren van interne strubbelingen.[28]

Op 21 november publiceerde het bestuur van ROOD een artikel waarin zij stelling namen tegen de uitspraken van Arnout Hoekstra.[29] Het ROOD-bestuur stelde dat Hoekstra's uitspraken over een vermeende aankomende coup in ROOD ongefundeerd was aangezien het slechts actieve leden betrof die zich kandidaat hadden gesteld voor verkiesbare plekken in een democratisch proces. Ook de uitspraken waarmee de geroyeerde SP-leden werden beschuldigd van het nastreven van een gewapende burgeroorlog noemde het ROOD bestuur "ongefundeerd".

Op 22 november werd Olaf Kemerink, een van de geroyeerde SP'ers met 75% van de stemmen verkozen tot ROOD-voorzitter ondanks zijn lopende royement.[30] Het partijbestuur van de SP gaf in reactie hierop aan Nieuwsuur aan dat ze spoedig contact met het ROOD-bestuur zouden opnemen, en dat bij hun het besluit zou liggen over eventuele vervolgstappen. [31]

InternationaalBewerken

Internationaal heeft het Communistisch Platform banden met de Communist Party of Great Britain (PCC). Dit is een restant van de uiteengevallen Communist Party of Great Britain. Leden van het Communistisch Platform hebben o.a. de zomerschool van de CPGB (PCC) bezocht.[32]

Externe linksBewerken