Een comité is een groep personen die zich samen inzetten voor een bepaalde taak of een bepaald doel. Voorbeelden van comités zijn actiecomités, buurtcomités en herdenkingscomités.

Een comité wordt meestal gevormd als een grote groep mensen samen iets wil bereiken, maar zich realiseren dat het niet werkbaar is om direct met heel veel mensen tegelijk aan de slag te gaan. Dan wordt er een kleinere groep personen aangewezen die samen het comité vormen en voor de hele gemeenschap de praktische zaken moet gaan regelen.

Veel comités zijn opgericht om aandacht te vragen voor een bepaalde zaak of met een politieke doelstelling. Andere comités zijn bijvoorbeeld gericht op het organiseren van een evenement. Een comité van aanbeveling zet zich in om voor ideële organisaties voorwerk te doen bij het vergaren van steun.

Sommige politieke partijen kennen een Centraal Comité om de activiteiten van de partij te organiseren en te leiden. Deze zijn vooral bekend van verscheidene communistische partijen.

In 1894 werd het Internationaal Olympisch Comité opgericht, dat tot doel had de uit de oudheid bekende Olympische Spelen nieuw leven in te blazen. Ook de in navolging daarvan opgerichte nationale olympische organisaties worden 'comité' genoemd, zoals het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, dat in 1906 werd opgericht.

Verwante begrippen bewerken

De werkzaamheden van een comité zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van een commissie. Een belangrijk verschil is dat een commissie doorgaans functioneert binnen het kader van een omvattende organisatie (bijvoorbeeld een overheid) die de commissie heeft ingesteld, terwijl een comité vaak uit vrijwilligers bestaat.

Zoek comité op in het WikiWoordenboek.