College van Vertrouwensmannen

Het College van Vertrouwensmannen was een in augustus 1944 door het kabinet-Gerbrandy I ingesteld Nederlands college dat tot taak had om vanaf de bevrijding tot de terugkeer van de regering in Nederland als haar vertegenwoordiger op te treden en zo te voorkomen dat er tijdelijk een gezagsvacuüm zou ontstaan. De door de regering aangewezen leden uit het bezet gebied waren voormalige politici en vertegenwoordigers van het verzet. Nauw betrokken bij de totstandkoming en de samenstelling van het college was minister van Justitie G.J. van Heuven Goedhart die in 1944 vanuit het bezette Nederland via het neutrale Spanje naar Londen wist te ontkomen.

Samenstelling bewerken

Aanvankelijk bestond het college van Vertrouwensmannen uit vijf personen:

Later kwamen erbij:

Verder waren J. le Poole, C.J. van Schelle en G.H. Slotemaker de Bruïne secretaris van dit college.