Hoofdmenu openen

College van Vertrouwensmannen was een in augustus 1944 door het kabinet-Gerbrandy I ingesteld Nederlands college dat tot taak had om vanaf de bevrijding tot de terugkeer van de regering in Nederland als haar vertegenwoordiger op te treden en zo te voorkomen dat er tijdelijk een gezagsvacu├╝m zou ontstaan. De door de regering aangewezen leden uit het bezet gebied bestonden uit voormalige politici en vertegenwoordigers van het verzet. Nauw betrokken bij de totstandkoming en de samenstelling van het college was de minister van Justitie G.J. van Heuven Goedhart die in 1944 vanuit het bezette Nederland via het neutrale Spanje naar Londen wist te ontkomen.

SamenstellingBewerken

Aanvankelijk bestond het college van Vertrouwensmannen uit vijf personen:

Later kwamen erbij:

Verder waren er enkele secretarissen zoals J. le Poole, C.J. van Schelle en G.H. Slotemaker de Bruine.