Hoofdmenu openen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

overheidsagentschap in Nederland

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat namens de Nederlandse overheid de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier beoordeelt en bewaakt. De veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens wordt ook door het CBG beoordeeld. Het CBG is medeverantwoordelijk voor de geneesmiddelentoelating in de Europese Unie en eindverantwoordelijk voor de Nederlandse markt.

Het agentschap CBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het coördineert en ondersteunt ambtelijk de taken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Het agentschap bereidt de besluiten van het college voor en voert deze uit.

Het college wordt conform de geneesmiddelenwet benoemd door de minister van VWS en bestaat uit artsen, apothekers en andere wetenschappers.

Op 5 juni 2013 vierde het College zijn vijftigste verjaardag te Utrecht. Er werd een jubileumboek uitgegeven met het wel en wee over de afgelopen 50 jaar. Wetenschapsjournalist Ben Goldacre hield voor een pleidooi voor een andere manier van geneesmiddelenregistratie.[1]

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken