Met een codex wordt een gebonden boek uit de late oudheid of middeleeuwen aangeduid.

Het woord codex is afgeleid van het Latijnse caudex, wat houtblok betekent. De oorspronkelijke betekenis van codex in de oudheid was bedoeld om onderscheid te maken met een papyrusrol. Een codex is gebonden, zoals ook hedendaagse boeken en men kan erin bladeren. Een rol, zoals de joodse religieuze teksten, rolt men al lezende af. Een codex is dus een publicatie in gebonden boekvorm.

Het binden van boeken werd lang voor het begin van onze jaartelling uitgevonden in de Phoenicische stad Byblos (in het huidige Libanon).

Codex betekent niet manuscript. Het woord manuscript betekent eenvoudigweg: met de hand geschreven. Niettemin werd het woord codex veelvuldig gebruikt in combinatie met oude manuscripten, daarmee aangevend dat ze de vorm van een gebonden boek hadden.

In publicatiesBewerken

De aanduiding codex komt onder andere voor in de volgende publicaties: