Clitomachus

filosoof uit Oud-Carthage (187v Chr-110v Chr)

Clitomachus (Oudgrieks: Κλειτόμαχος / Kleitómachos; 187/186-110/109 v.Chr.[1]) uit Carthago, aldaar Hasdrubal genaamd, was een filosoof en academisch scepticus.

Hij was te Athene een leerling van Carneades, de stichter van de nieuwe Akademeia. Toen Carthago in 146 v.Chr. werd ingenomen, schreef hij een werkje - dat Cicero zei te hebben gelezen - waarin hij zijn medeburgers trachtte de troost van de filosofie aan te bieden.[2] Hij werd in 127/126 v.Chr. diens opvolger (scholarch). Hij zou zeker nog tot 111 v.Chr. blijven lesgeven aan de Akademeia, want Crassus zou toen nog een van zijn lessen hebben bijgewoond.[3] Van zijn talrijke geschriften - het zou om meer dan 400 geschriften gaan[4] - is nagenoeg niets bewaard gebleven. Cicero heeft ze echter gebruikt, onder andere in zijn werk De divinatione.

NotenBewerken

  1. T. Dorandi, Chronology, in K. Algra - e.a. (edd.), The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Cambridge, 1999, p. 49.
  2. Cicero, Tusculanae Quaestione III 22.
  3. Cicero, De oratore' I 11.
  4. Diogenes Laërtius, Leven en leer van beroemde filosofen IV 67.

ReferentiesBewerken

  • Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Clitomachus (philosopher) op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
  • art. Clitomachus, in Winkler Prins' geïllustreerde encyclopaedie V (19153), p. 345.
  • art. Clitomachus (2), in J.G. Schlimmer - Z.C. De Boer, Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid, Haarlem, 19203, p. 181.