Clameur de Haro

De Clameur de Haro is een oud juridisch middel om recht te halen. Het bestaat alleen nog op de Kanaaleilanden, en het gebruik is zeldzaam en alleen naar aanleiding van disputen over grond.

GeschiedenisBewerken

Het werd gebruikt in het Normandische recht. De oorsprong is het middeleeuwse Engelse woord 'Harrow'. Dit betekende 'give chase' in het middeleeuwse Engels of "Houd ze" in het huidige Nederlands. Het werd in die tijd gebruikt om anderen om hulp te roepen in het geval van een onrecht. In het huidige Engels wordt het begrip nog gebruikt bij de jacht (in verbasterde vorm) namelijk 'Halloo'.

ProcedureBewerken

De procedure is als volgt: Op de knieën zittend ten overstaan van getuigen en in het bijzijn van de aangeklaagde en op de plaats van het onrecht roept de "Criant" of "Uitroeper" uit met de hand in de lucht -

"Haro! Haro! Haro! À l'aide, mon Prince, on me fait tort."

Engelse vertaling:

(Hear me! Hear me! Hear me! Come to my aid, my Prince, for someone does me wrong.)

Nederlandse vertaling:

(Hoor! Hoor! Hoor! Komt mij tot hulp, mijn Prins, men doet mij onrecht aan.)

Hierop spreekt de aanklager een gebed uit, het "Onze Vader" in het Frans.

Als de aangeklaagde dit hoort is het de bedoeling dat alle activiteiten gestaakt worden totdat de zaak bij de rechtbank is behandeld. In het geval dat de aangeklaagde geen gehoor geeft aan de oproep wordt in alle gevallen een boete opgelegd. In het geval dat de aanklager dit zonder een acceptabele reden doet wordt deze een boete opgelegd.

In Guernsey moet na het beroep op 'Clameur de Haro' een dankgebed worden uitgesproken:

"La Grace de Notre Seigneur Jesus Christ;
la dilection de Dieu, et la communication de Saint Esprit
soit avec nous tous eternellement. Amen."

Nederlandse vertaling:

De genade van de Here Jezus Christus;
en de liefde van God;
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen tot in de eeuwigheid, Amen

Zie 2 Corinthië 13:14