Christen Democratisch Jongeren Appèl

Nederlandse politieke jongerenorganisatie

Het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) is de jongerenorganisatie van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Verschillende CDA-prominenten komen voort uit het CDJA, onder wie Maxime Verhagen, Jan Kees de Jager, Jack de Vries, Wim van de Camp, Corien Wortmann, Ad Koppejan en Mirjam Sterk.

Christen Democratisch Jongeren Appèl
Christen Democratisch Jongeren Appèl
Algemene gegevens
Voorzitter Kevin Klinkspoor
Bestuur Kevin Klinkspoor
Sjors Verhage
Jonathan Mol
Suzanna Broekhuizen
Iris Scholten
Rosalie Korthaus
Yvette Weber
Ledenaantal ca. 1700
Actief in Vlag van Nederland Nederland
Hoofdkantoor Buitenom 18, Den Haag
Ideologie · Geschiedenis
Ideologie Christendemocratie
Oprichting 1981
Verwante organisaties
Moederpartij Christen-Democratisch Appèl
Europese organisatie Youth of the European People's Party
Media
Ledenblad Interruptie
Website www.cdja.nl
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Achtergrond bewerken

Het CDJA is de jongerenorganisatie van het CDA en is lokaal, landelijk en internationaal actief. Als organisatie kent het CDJA ongeveer 2000 leden die jaarlijks meer dan 200 activiteiten organiseren verspreid over bijna 30 afdelingen door heel Nederland.

In de statuten stelt het CDJA zich als doel jongeren te informeren over en te betrekken bij politiek, en om mee te denken met het CDA en deze kritisch te begeleiden[1]. De politieke leerschool functie van het CDJA zorgde er bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor dat het CDA meer dan 700 jongerenkandidaten leverde.

Het CDJA organiseert, op verschillende niveaus, verschillende bijeenkomsten, debatten, trainingen en inhoudelijke discussies. CDJA'ers houden zich vooral bezig met landelijke en lokale politiek, maar zetten zich ook in via diverse vormen van vrijwilligerswerk. Als christendemocratische politieke jongerenorganisatie zet het CDJA zich in voor de belangen van jongeren, bijvoorbeeld op de gebieden van onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt. Het CDJA is onafhankelijk van het CDA, maar werkt er wel nauw mee samen.

Ideologie bewerken

Net als het CDA is het CDJA een politieke organisatie die hoort tot de christendemocratische stroming[2]. De christendemocratie is geïnspireerd door de Bijbel en christelijke tradities.

De basis van de christendemocratie is het mensbeeld. Vanuit dit mensbeeld zijn er vier grondslagen opgesteld: publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze kunnen volgens het CDJA niet los van elkaar worden gezien maar zijn met elkaar verbonden. Bij het oplossen van maatschappelijke en politieke problemen gebruikt het CDJA deze vier grondslagen als uitgangspunten.

Speerpunten bewerken

Het CDJA wordt beschouwd als aanjager van het inhoudelijke debat binnen het CDA. Enkele speerpunten van het CDJA zijn:

 
De huisstijl van het CDJA

Onderwijs

 • Voor meer waardering voor het vakonderwijs
 • Tegen het (a)sociale leenstelsel
 • Voor uitbreiden van de aanvullende beurs

Wonen

 • Voor meer woningen voor studenten en starters
 • Tegen het kraken van leegstaande huizen
 • Voor een startersfonds in elke gemeente

Arbeidsmarkt

 • Voor eerlijke lonen en kansen voor werkgevers
 • Tegen lange flexcontracten en onbetaalde stages
 • Voor uitbreiding van het vaderschapsverlof

Recente acties bewerken

 
Oud-voorzitter Schipper op het CDA-congres van 2018 met toenmalig partijvoorzitter Ploum en partijleider Buma

Het CDJA neemt actief deel aan het maatschappelijke debat. Op die manier probeert de jongerenorganisatie actief de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Zo was de maatschappelijke stage oorspronkelijk een idee van het CDJA.[3] Naast het indienen van voorstellen op congressen van het CDA verschijnt het CDJA dan ook zelfstandig in de media.

Enkele voorbeelden van recente acties van het CDJA zijn:

 • De oproep van het CDJA voor een hardere aanpak tegen kindhuwelijken.[4]
 • De resolutie van het CDJA op het CDA-conges van juni 2018 waarmee het CDA zich keerde tegen het plan van staatssecretaris Van Ark om mensen met een arbeidshandicap onder het minimumloon te betalen.[5]
 • Het verzet van het CDJA tegen de plannen voor een direct gekozen burgemeester.[6][7]
 • De poging van het CDJA om via het CDA-congres van oktober 2017 de basisbeurs als nog in het regeerakkoord te krijgen.[8]
 • De roep van het CDJA voor een hervorming van de Europese verhoudingen en een wijziging van het CDA standpunt over de Europese Unie.[9]
 • De actie van het CDJA tegen de verhoging van de boete op het niet op tijd stopzetten van het studentenreisproduct.[10]

Internationaal bewerken

Het CDJA is lid van YEPP, de jongerenorganisatie van de Europese Volkspartij. Daarnaast is het CDJA actief in organisaties zoals het YIMD die meerpartijendemocratie in ontwikkelende landen in Afrika en Zuid-Amerika stimuleert.

Voorgeschiedenis bewerken

Het CDJA is in 1981 ontstaan uit de jongerenorganisaties van de ARP (ARJOS), de CHU (CHJO) en de KVP (KVP-jongerenorganisatie) nadat de moederorganisaties deze fusie hadden afgerond. Het streven van de jongeren om ook in 1980 in een gezamenlijke organisatie (het CDJA) op te gaan, werd verstoord door het ARJOS-congres. Hier haalde het voorstel tot opheffing niet de benodigde tweederdemeerderheid. In januari 1981 lukte dit wel.

Landelijk voorzitters bewerken

van tot naam
1977 1978 Fred Borgman
1978 1979 Ria Oomen
1979 1980 Peter Heukels
1980 1984 Johan de Leeuw
1984 1988 Hans Huibers
1988 1992 Ad Koppejan
1992 1996 Jack de Vries
1996 2000 Teusjan Vlot
2000 2002 Loek Schueller
2002 2004 Pim Walenkamp
feb. 2004 mei 2004 Maarten Jansen
2004 2005 Ronald van Bruchem
2006 2009 Harry van der Molen
2009 2011 Jeroen van Velzen
2011 2013 Arrie Vis
2013 2017 Julius Terpstra
jan. 2017 mei 2017 Ard Warnink
2017 2019 Lotte Schipper
2019 2021 Hielke Onnink
2021 2022 Tom Scheepstra
aug. 2022 dec. 2022 Jiska Post & Sophie Koppejan (ad interim)
2022 heden Kevin Klinkspoor

Externe links bewerken