Christelijk Gymnasium Sorghvliet

school in Nederland

Het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, of kortweg Sorghvliet, is een zelfstandig protestants-christelijk gymnasium in Den Haag. De school telt 793 leerlingen in schooljaar 2022-2023. In 2007 was Sorghvliet de beste vwo-school van Nederland volgens Elsevier.[1] en in 2017 werd de school door het blad tot superschool verkozen. Daarmee was het een van de twee vwo-scholen met die titel dat jaar.

Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Algemeen
Locatie Den Haag
Opgericht 1908
Type Gymnasium
Denominatie Christelijk
Bevoegd gezag Vereniging Het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Personen
Rector Swen Zuiderwijk
Conrector Joke Hagoort
Leraren 72
Leerlingen 793
Overig
Schoolkrant Aemulatio Varietate Eget
Website gymnasium-sorghvliet.nl
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

AlgemeenBewerken

Een lange traditie is de vriendschappelijke rivaliteit die bestaat tussen Sorghvliet en het andere zelfstandige gymnasium in Den Haag, het Haganum. Daarnaast heeft Sorghvliet sinds jaar en dag evenementen als een kerstgala, een Romereis, uitwisselingen, een survivalkamp, een brugklaswerkweek, de sport- en cultuurdagen en filmavonden. Ook worden leerlingen regelmatig aangeboden om mee te doen aan diverse sporttoernooien. Aan het eind van elk jaar wordt een nieuw leerlingenbestuur gekozen uit leerlingen van de 4de (dus het jaar daarop, wanneer zij het leerlingenbestuur zijn, 5de) klas. De schoolkrant van de leerlingen en enkele leraren van Sorghvliet, heet de Aemulatio Varietate Eget (kortweg AVE) en kent een lange traditie. Verder doet de school mee aan MUN', heeft een techniek-commissie en een prijswinnende debatclub voor en door leerlingen genaamd "Glaucus

Sorghvliet kent ook een oudleerlingenvereniging "Hermes", die het blad Vinculum uitgeeft.

Bekende (oud-)leerlingen van Sorghvliet zijn onder anderen:

OrganisatieBewerken

Sorghvliet is bestuurlijk geheel onafhankelijk. Hiervoor is in het verleden bewust gekozen aangezien het bestuurlijk eenpitten de beste garantie vormt voor het in stand houden van het categoriale gymnasium. Te veel gymnasia zijn na bestuursfusie opgegaan in grote scholengemeenschappen. De bestuurlijke zelfstandigheid zorgt ervoor dat we op personele exploitatie kunnen besparen doordat buiten- of bovenschoolse managers op Sorghvliet niet bestaan.

De rector is als dagelijks bestuurder lid van het algemeen bestuur van de school. Het algemeen bestuur treedt op als toezichthouder, terwijl de rector de dagelijkse leiding heeft over de school. Het algemeen bestuur is tevens het bestuur van de ‘Vereniging Het ’s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium Sorghvliet’ waarvan ouders en verzorgers van leerlingen lid kunnen zijn. De grondslag van de vereniging luidt: ‘De vereniging laat zich in al haar arbeid inspireren door op de christelijke traditie gebaseerde normen en waarden.’

De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden die de diverse geledingen vertegenwoordigen: twee ouders, twee leerlingen en vier medewerkers. Alle geledingen hebben via de medezeggenschapsraad inspraak in het beleid.

De leerlingenraad bespreekt verschillende (beleidsmatige) schoolzaken en adviseert de schoolleiding hierover en bestaat uit een groep van minimaal twaalf leerlingen; twee vertegenwoordigers uit elk leerjaar. De voorzitter van de leerlingenraad is afkomstig uit klas 5. Daarnaast vormen twee leerlingen uit de raad (ook uit klas 5) de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad komt gemiddeld elke twee weken bij elkaar en vergadert dan over onderwerpen als huiswerk/studieplanners, de toetsweek en bijvoorbeeld autonomie en keuzevrijheid voor leerlingen.

De school kent ook een leerlingenbestuur. Dit wordt gevormd door leerlingen uit klas 5 en ondersteund door twee docenten. Dit bestuur organiseert veelal buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien en schoolfeesten.

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders van alle leerlingen en onderhoudt regelmatig contact met de schoolleiding en andere geledingen. De klassenouders vormen een subcommissie van de oudercommissie; zij stimuleren de informatie-uitwisseling tussen ouders, mentoren, leraren en schoolleiding en tussen de ouders van hun klas.

De oudercommissie streeft ernaar het contact en de communicatie tussen de ouders onderling en tussen de ouders en de school zo soepel mogelijk te laten verlopen. De leden vergaderen een keer in de zes weken op school in aanwezigheid van de schoolleiding. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Dit kan variëren van beleidsvoornemens tot rapportbesprekingen en van maatschappelijke stages tot accuraat gebruik van Magister.