Centrum Indicatiestelling Zorg

organisatie uit Nederland

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een Nederlandse stichting die vanaf 1 januari 2005 vaststelde op welke AWBZ-zorg iemand recht had.[1] Voorheen werd dit gedaan door indicatiecommissies en later door verschillende Regionale Indicatie Organen (RIO's). Het CIZ had het monopolie op het gebied van AWBZ-indicatiestelling, d.w.z. alleen het CIZ kon een dergelijke indicatie afgeven. Een AWBZ-indicatie gaf de patiënt toegang tot de geïndiceerde AWBZ-zorg.

Naast AWBZ-indicaties verzorgde het CIZ aanvankelijk ook sociaal-medische advisering, bijvoorbeeld in het kader van de WVG/Wmo. Maar omdat het niet langer toegestaan was dat een door de overheid aangewezen orgaan zich bezighield met werkzaamheden op de vrije markt, werd deze functie per 1 januari 2011 verzelfstandigd, onder de naam 'MOzaak'.

De indicatiestellers van het CIZ beoordeelden aanvragen voor AWBZ-zorg. Voor de volgende functies kon een indicatie worden afgegeven:

  • persoonlijke verzorging (hulp bij wassen/kleden/eten/drinken etc.);
  • verpleging (hulp bij wondverzorging, katheteriseren, geven van injecties etc.);
  • begeleiding individueel (ondersteuning ten behoeve van de sociale redzaamheid van een individu);
  • begeleiding groep (voorbeeld: dagbehandeling of een dagprogramma in een activiteitencentrum);
  • verblijf (dit kan kortdurend zijn, bij bijvoorbeeld logeren of langdurig bij een definitieve opname in een verpleeghuis of een ander soort instelling);
  • behandeling (wanneer er sprake is van een behandelteam, wat vanuit de AWBZ wordt gefinancierd);

Als er mede een indicatie voor 'verblijf' werd gegeven, werd de indicatie afgegeven in de vorm van een 'zorgzwaartepakket': een vaste combinatie van functie-indicaties.

Het CIZ indiceerde voor de volgende cliëntengroepen:

  • chronisch zieken
  • dementie
  • lichamelijke / zintuiglijke / geestelijke handicap
  • psychiatrie.

OvergangsrechtBewerken

Per 1 januari 2016 zijn de overgangsrechten verlopen voor het merendeel van de mensen die van de AWBZ naar andere wetten zijn gegaan. Voor een kleine groep mensen zijn de overgangsrechten verlengd tot eind 2016.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken