Hoofdmenu openen

Centraal BegeleidingsOrgaan

organisatie uit Nederland

Het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) is een Nederlands kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg.

GeschiedenisBewerken

Het CBO is als stichting in 1979 opgericht als begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing. De toenmalige Landelijke Specialisten Vereniging en de Geneeskundige Vereniging namen daartoe het initiatief. Doelstelling was de verbetering van de kwaliteit van zorg van medici en andere zorgprofessionals. Vanaf 1999 houdt het CBO zich daarnaast bezig met de organisatorische aspecten van kwaliteit van zorg. Ook begeleidt het CBO organisaties bij het systematisch verbeteren van kwaliteitsdimensies als patiëntveiligheid, patiëntgerichtheid en effectieve en doelmatige zorg. Na 2005 is ook de zorggebruiker zelf, de patiënt, een directe partner in het verbeteren van kwaliteit van zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties. In november 2010 is de 'Stichting Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO' overgegaan in de 'Besloten Vennootschap CBO', het is sindsdien een dochteronderneming van 'TNO Management Consultants'.

DoelstellingBewerken

Bij het bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg staan patiënt en zorgproces centraal. Professionals en zorginstellingen worden ondersteund, begeleid, opgeleid, en geadviseerd bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het doel is minder onnodig lijden voor de patiënt en meer plezier in het werk voor de zorgverleners.

Het CBO heeft ook een publieke kennisfunctie door de verspreiding van kennis en het doen van voorstellen voor innovaties op het gebied van kwaliteitszorg. Het orgaan speelt een centrale rol in de tot totstandkoming van multidisciplinaire door bewijs ondersteunde behandelrichtlijnen voor artsen en andere professionals.

DoorstartBewerken

Het CBO maakt, na het faillissement van het 'Kwaliteitsinstuut voor de Gezondheidszorg CBO' in oktober 2010, als aparte organisatie in afgeslankte vorm een doorstart binnen de TNO-organisatie. Vanuit een herkenbare positie in de markt wil het CBO invulling gaan geven aan haar innovatieve rol in de gezondheidszorg. De expertise van het CBO op het terrein van kwaliteit in de zorg sluit aan bij de onderzoeksthema's van TNO en het werkgebied van TNO Management Consultants.

Er werken in 2011 bij het CBO ongeveer 30 mensen met diverse achtergronden zoals artsen, verpleegkundigen, paramedici, epidemiologen, gezondheidswetenschappers en organisatiedeskundigen.

CBO en TNOBewerken

De projecten en programma's die het CBO in 2010 uitvoering had zijn overgaan naar de nieuwe organisatie. Met deze versterking wil TNO, dat ruim met 150 medewerkers in dit domein werkzaam is, beter in staat zijn antwoorden te geven op vragen vanuit de zorgsector. Tevens hoopt TNO door de overname van het CBO beter gepositioneerd te staan om deel te hebben aan het binnenkort[wanneer?] op te richten 'VWS Kwaliteitsinstituut in de Zorg'.