Calibri

lettertype

Calibri is een schreefloos lettertype dat vooral bekend is als standaardlettertype van Microsoft Office 2007. Hiermee verving Calibri de lettertypen Times New Roman (bij Microsoft Word) en Arial (bij Excel, PowerPoint en Outlook).

Calibri
Voorbeeld van Calibri
Classificatie Sans serif
Opdrachtgever(s) Microsoft
Uitgeverij Fontfabrik
Letterontwerper Lucas de Groot

Calibri is ontworpen door de Nederlandse letterontwerper Lucas de Groot. Het lettertype bevat Latijnse, Griekse en Cyrillische tekens.

Het lettertype werd in 2017 wereldnieuws, in een corruptiezaak tegen de Pakistaanse premier Nawaz Sharif. Diens dochter kwam op de proppen met Word-documenten uit 2006, die haar zouden ontlasten, maar deze bleken geschreven in Calibri. En dit lettertype zat toen nog niet in Microsoft Word.[1]