CFE is een industriële Belgische groep die actief is in 4 verschillende vakgebieden: Bagger- en maritieme werken, Contracting, Vastgoedontwikkeling en PPP-Concessies.

CFE
CFE (België)
Beurs Euronext: CFEB
Grootaandeelhouders Ackermans & van Haaren 60,40%
VINCI 12,11%
Motto of slagzin Samen bouwen aan de toekomst
Oprichting 1880
Sleutelfiguren Renaud Bentégeat, Piet Dejonghe, Fabien De Jonge
Hoofdkantoor Vlag van België België (Brussel)
Werknemers 8.310
Sector Bouw
Website http://www.cfe.be
Portaal  Portaalicoon   Economie

De groep CFE vormt een coherent geheel om de verschillende onderdelen (polen) te laten profiteren van de inbreng van de andere activiteiten. Zo zijn de concessionarissen en de promotors opdrachtgevers van de algemene aannemingsbedrijven. Zo zijn ze potentiële klanten van de ondernemingen van de activiteit multitechnieken en kunnen deze laatste instaan voor het onderhoud van de werken die zijn verkregen via publiek-private samenwerkingsprojecten. Ook zijn veel vakgebieden van DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering NV) verbonden met de civiele bouwactiviteiten van de ondernemingen van de groep CFE. De voorbeelden van synergie tussen de verschillende polen nemen voortdurend toe en bieden de groep nog meer ontwikkelingsmogelijkheden.

De historisch eerste bedrijfsactiviteiten van CFE waren werken in de bouw; daarop volgden het baggeren en de waterbouwkunde (marine engineering). CFE bezit 100% van DEME, een van de grotere spelers in deze sector. De groep CFE is beursgenoteerd op Euronext Brussels.

Activiteiten van de groep: de vier polenBewerken

ContractingBewerken

Bouw

De activiteit Bouw vertegenwoordigt de oudste activiteit van de groep CFE en is gespecialiseerd in:

 • de bouw van kantoorgebouwen, woningen, hotels, scholen en universiteiten, winkel- en recreatiecentra, ziekenhuizen, industriële bouwwerken (laboratoria, fabrieken, energiecentrales, productiehallen, hangars, etc.), haven- en luchthaveninfrastructuren
 • de renovatie van gebouwen
 • kunstwerken (tunnels, bruggen, stuwdammen, sluizen), verharding van kaaien, de bouw van pieren, waterzuiveringsstations.

Multitechnieken & Spoorinfra

Deze activiteit is gespecialiseerd in :

 • Electro : algemene en industriële elektriciteit, industriële automatisering, elektromechanische installaties, aanmaak van laagspanningsborden en hoogspanningscabines,...
 • HVAC (heating, ventilation and air conditioning) : installatie en onderhoud van HVAC en industriële koeling
 • Spoorinfra : spoorwegwerken, spooraanleg, bovenleidingen, seininrichting, hoog- en laagspanningslijnen, openbare verlichting, plaatsen onder- en bovengrondse netwerken,...

en beschikt ook over twee Voltis-verkooppunten waar het volgende verkrijgbaar is: verlichting, materiaal voor elektrische installaties, gereedschappen, domotica, verwarming, airconditioning en elektrische huishoudapparaten.

VastgoedontwikkelingBewerken

Deze is gespecialiseerd in :

 • de vastgoedontwikkeling : de promotie van projecten die voordeel halen uit de nieuwste technologieën op het vlak van energieverbruik en duurzame ontwikkeling, het zoeken van particuliere beleggers, financieringsplannen en de ontwikkeling van projecten met grote milieukwaliteiten.
 • het beheer van projecten : gedelegeerd bouwheer, energie- en milieuaudits, analyse van projecten ten opzichte van hun verkooppotentieel, de ontwikkeling van bouw- of kantoorprojecten, de verbetering van gebouwen, de ontwikkeling van voorontwerpen
 • de zaakvoering van gebouwen : het facility management, beheer van het patrimonium

PPS-concessiesBewerken

De pool PPS-concessies is gespecialiseerd in:

 • DBFM-projecten (Design, Build, Finance, Maintain: ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) op kleine en grote schaal en in de financiering van projecten. Als tegenprestatie voor de financiering creëert, beheert en belast deze pool zich na de bouw met het beheer en het onderhoud van de projecten.
 • havenontwikkeling en -beheer, consultancy op het vlak van havenengineering, het beheer van projecten en samenwerkingsovereenkomsten voor complexe maritieme ontwikkelingen.

Baggerwerken & milieuBewerken

De groep DEME heeft de volgende specialisaties:

 • baggerwerken en marine engineering: uitdieping van kanalen en havens, opspuiten van stranden, het graven van geulen, ophogingen, uitbreiding van stranden, creatie van eilanden en scheepsbouwtechniek. Zijn hier vertegenwoordigd: Dredging International, Baggerwerken De Cloedt, MEDCO, SIDRA, ISD, SDI.
 • olie-, gas- en offshoreactiviteiten : hydraulische inrichtingen, breuksteenstorting voor pipelines of kabels en de stabilisatie van beschermingsmuren, nearshoreactiviteiten (rotsboringen en funderingen voor pieren en vastmeersystemen), offshore (storting van rotsen, inrichting van aanlegplaatsen), farshore en geotechnisch en diepzeeonderzoek. Worden hier vertegenwoordigd door o.a. Tideway en GEOSEA.
 • hijsen van zware lasten: de lichting, het schoonmaken en verwijderen van wrakken, de hijswerken, de plaatsing en het verwijderen van zware lasten vanaf platforms. Wordt hier vertegenwoordigd door Scaldis (voor 55% eigendom van DEME).
 • milieuactiviteiten : bodemsanering en -desinfectie, de opslag van besmet slib, de verwerking van huishoudelijk en industrieel afval, herstel van lagunes, terreinen, riviergebieden en oude industriële terreinen. Wordt hier vertegenwoordigd door Ecoterres/DEC (voor 75% eigendom van DEME).
 • hernieuwing van blauwe energie : het onderzoek en de ontwikkeling van de energie die je uit golfslag of getijdenbewegingen en stroming kan winnen. Wordt hier vertegenwoordigd door DBE (DEME Blue Energy)
 • bouwmaterialen : extractie en verwerking van mariene aggregaten voor de bouw. Deze activiteit wordt vertegenwoordigd door DBM, Europ' Agrégats, SKH Seekiesanlage et OAM-DEME.
 • diepzee mijnwerken: het onderzoek en extractie van grondstoffen in de diepzee. Wordt hier vertegenwoordigd door oceanflORE.
 • concessies: ontwikkeling en beheer van windmolenparken. Dit wordt vertegenwoordigd door C-Power en Power@sea.

HistoriekBewerken

 • 1880

Oprichting van de Compagnie Générale de Chemins de Fer Secondaires (CFE), een participatiemaatschappij die zich toelegt op de bouw en op de exploitatie van spoor- en tramlijnen.

 • 1921

De activiteiten worden gediversifieerd, doordat de maatschappij van start gaat met werken van burgerlijke bouwkunde en gebouwen onder de naam Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises.

 • 1930

Stichting van de Société Générale de Dragage voor de uitvoering van baggerwerken zowel in België als in het buitenland.

 • 1965

De activiteit als algemene aannemer neemt de overhand. De bedrijfsnaam wordt gewijzigd in Aannemingsmaatschappij CFE.

 • 1974

CFE en Ackermans & van Haaren voegen hun baggeractiviteiten samen onder de naam Dredging International.

 • 1981

Fusie van de CFE en de Ondernemingen Ed. François en Zonen.

 • 1989

De Groep GTM, aandeelhouder sinds 1987, wordt hoofdaandeelhouder van CFE.

 • 1991

Oprichting van de holding DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) waarbij de baggeractiviteiten van twee Belgische baggeraars worden verenigd: Dredging International en Baggerwerken Decloedt. CFE verwerft Nizet Entreprise.

 • 2000

VINCI en GTM fusioneren en vormen samen de grootste bouwgroep ter wereld. CFE verhoogt zijn participatie in de groep DEME ten belope van 47,8%.

 • 2001

CFE introduceert een organisatiestructuur die is gebaseerd op drie grote bedrijfsonderdelen: pool Bouw, met alle bouwactiviteiten en aanverwante diensten, pool Baggerwerken en Milieu, en pool Elektriciteit. In ditzelfde jaar verwerft CFE, als gevolg van een overeenkomst met de maatschappij BPC (Bâtiments & Ponts Construction), alle aandelen van ABEB, een Antwerpse dochteronderneming van BPC.

 • 2004

Aankoop van Bâtiments et Ponts Construction (BPC) en Bâtipont Immobilier (BPI). Verhoging van de participatie in de groep DEME ten belope van 50%. Oprichting van een pool vastgoedontwikkeling- & beheer, apart van de pool bouw. Evolutie van de pool elektriciteit naar de pool multitechnieken.

 • 2005

CFE verwerft 100% van de aandelen van Aannemingen Van Wellen.

 • 2006

Fusie van de activiteiten Property Management van Sogesmaint en CB Richard Ellis. Kapitaalverhoging met voorkeurrecht in oktober.

 • 2007

CFE verwerft de Gentse vennootschap VMA NV Infra-Industrie en haar filiaal VMA Slovakia verworven voor het domein multitechnieken. CFE verwerft de Brusselse vennootschap Amart, voornamelijk actief in het restaureren en renoveren van gebouwen. CFE neemt een participatie van 25% in Druart, een bedrijf gespecialiseerd in HVAC en sanitair.

 • 2008

CFE verhoogt zijn participatie in Druart naar 62,5%. CFE versterkt haar pool multitechnieken via de acquisitie van het bedrijf Louis Stevens & Co. Dit bedrijf, gesitueerd te Halen in Limburg, is gespecialiseerd in elektrotechnische installaties zoals communicatienetwerken, seininrichtingen, bedrading en vliegveldbebakening.

 • 2009

Versterking van de activiteiten van Druart in Wallonië door de integratie van Prodfroid, een maatschappij met complementaire activiteiten. CFE verwerft 64,95% van de aandelen van de maatschappij Van De Maele Multi-Techniek uit Meulebeke. De maatschappij Elektro Van De Maele is actief in elektrische installaties (publiek, tertiair, industrie), het elektrische deel van HVAC en de agro-industrie (installatie, optimalisering en automatisering van stallen).

 • 2010

CFE neemt een meerderheidsparticipatie in de Groep Terryn, Belgisch marktleider in gelamelleerd hout. Oprichting van "be.maintenance". CFE heeft 65% van de aandelen van de NV Brantegem verworven. Dit bedrijf is gespecialiseerd in HVAC en sanitaire installaties.

 • 2011

CFE betreedt de sector van de openbare verlichting met de acquisitie van ETEC. Hiermee versterkt zij ook haar activiteit in de ingegraven netwerken. CFE neemt het handelsfonds van de vennootschap Leloup Entreprise Générale over, actief in zowel renovatie als omvorming van kleine en middelgrote projecten in Brussel evenals in Vlaams en Waals Brabant.

 • 2012

CFE verwerft de aandelen van de onderneming Remacom, gespecialiseerd in de plaatsing van spoorwegrails, en creëert een zesde pool Spoor & Wegeninfra. Deze bestaat uit ENGEMA, Stevens, Remacom en Aannemingen Van Wellen. De pool Multitechnieken van CFE verwerft de onderneming ARIADNE uit Limburg, gespecialiseerd in automatisering.

 • 2013

Afstand van de participatie in Sogesmaint-CB Richard Ellis NV. CFE ontwikkelt, onder de naam van Sogesmaint, een geïntegreerde activiteit van Property, Facility en Project Management in synergie met de activiteiten van de groep. Overname van een belang van 60,40% in CFE door Ackermans & van Haaren. Overdracht door VINCI Construction s.a.s van een belang van 23,42% in CFE aan Ackermans & van Haaren waardoor het belang van VINCI Construction s.a.s. in CFE vermindert naar 12,11%. Overdracht door Ackermans & van Haaren van een belang van 50% in DEME aan CFE waardoor CFE de exclusieve controle bezit over DEME.

 • 2014

CFE verkoopt haar wegenbouw activiteit aan Aswebo Aannemingen Van Wellen Bouw wordt Atro Bouw

 • 2015

De raad van bestuur van CFE benoemt Piet Dejonghe als tweede gedelegeerd bestuurder. Oprichting van de pool Contracting die alle activiteiten omtrent bouw, multitechnieken en spoorinfra zal groeperen.

Externe linksBewerken