Buteen is een alkeen met als brutoformule C4H8. Het is door de aanwezigheid van een dubbele binding het monomeer (de bouwsteen) voor enige polymeren.

Buteen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-buteen
Structuurformule van Z2-buteen
Structuurformule van E2-buteen
Structuurformule van 2-methylpropeen
Structuurformule van 2-methylpropeen
Algemeen
Molecuulformule C4H8
IUPAC-naam buteen
Andere namen butyleen
Molmassa 56,10632 g/mol
CAS-nummer (1) 00106-98-9
(2) 00590-18-1
(3) 00624-64-6
(4) 00115-11-7
Wikidata Q151335
Beschrijving Brandbaar kleurloos gas
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouder
Gevaar
H-zinnen H220 - H280
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P410+P403
Opslag Brandveilig en koel opslaan.
EG-Index-nummer 601-012-00-4
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,00241 – 0,00242 g/cm³
Smeltpunt (1) −185,3°C
(2) −138,9°C
(3) −105,5°C
(4) −140,4 °C
Kookpunt (1) −6,26°C
(2) 3,72°C
(3) 0,88°C
(4) −6,9 °C
Vlampunt −76,1 °C
Dampdruk (1) 464.000 Pa
(2) 188.000 Pa
(3) 212.000 Pa
(4) 257.000 Pa
Oplosbaarheid in water 0,3 g/L
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De benaming isobuteen wordt gegeven aan 2-methylpropeen. Isobuteen is een belangrijk tussenproduct voor een variatie aan synthetische rubbers door combinatie met tal van andere verbindingen.

Buteen wordt met vele andere verbindingen als nevenverbinding verkregen tijdens het kraakproces van ruwe olie en is daardoor een relatief goedkope stof. Ook in benzine zit vaak buteen, soms wel tot 15%. Zuiver 1-buteen kan men produceren door de dimerisatie van etheen.[1]

Isomeren

bewerken

Onder de alkenen zijn er vier structuurisomeren. Van de vier isomeren is α-buteen een lineair alfa-alkenen en is isobuteen (ook wel methylpropeen genoemd) een vertakt alfa-alkeen.

Isomeren van buteen
IUPAC-naam Triviale naam Structuurformule
1-buteen α-buteen
 
Z-2-buteen cis-β-buteen
 
E-2-buteen trans-β-buteen
 
2-methylpropeen Isobuteen
 

Alle isomeren zijn bij kamertemperatuur gasvormig, maar zijn makkelijk vloeibaar te maken door samenpersing of temperatuurverlaging, zoals bij butaan. Het gas van alle isomeren is kleurloos, maar de geur verschilt. Het gas is zeer brandbaar en is zwaarder dan lucht.

In een kleine hoeveelheid wordt α-buteen gebruikt als co-monomeer voor de productie van polyethyleen met een grote dichtheid en voor die van lineair polyethyleen met een lage dichtheid. Isobutyleen wordt gebruikt voor de productie van MTBE (methyl-tert-butylether) en iso-octaan. Deze beide producten worden aan benzine toegevoegd voor de verhoging van de klopvastheid. Isobuteen is ook het monomeer (de bouwsteen) voor het polymeer polyisobuteen, een zachte synthetische rubbersoort. Door tijdens de polymerisatie van isobuteen 2 tot 7% propeen mee te polymeriseren, verkrijgt men het hardere butylrubber.

bewerken
  • (en) MSDS van 1-buteen
  • (en) Gegevens van 1-buteen in de GESTIS-stoffendatabank van het IFA