De Busken Huetprijs was een prijs die ingesteld is voor de bekroning van biografieën en essays.

De prijs werd sinds 1990 jaarlijks toegekend, daarvoor om het jaar. De prijs is vernoemd naar Conrad Busken Huet. De prijs was een voortzetting van de Essayprijs van de gemeente Amsterdam en werd uitgereikt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). Met ingang van het jaar 2003 is deze prijs, samen met onder andere de Herman Gorterprijs en de Multatuliprijs, opgegaan in de Amsterdamprijs voor de kunsten.

Gelauwerden bewerken

Gelauwerden die de prijs ontvingen onder de naam Essayprijs van de gemeente Amsterdam