Bureau voor Normalisatie

Het NBN (Nederlands: Nationaal Bureau voor Normalisatie, Frans: Bureau de Normalisation Nationale) is een Belgische overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het opstellen van normen, en bevorderen van normalisatie. Het NBN volgde in 2003 het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) op.

Het NBN is verantwoordelijk voor het registreren van EN-normen. Deze, vaak Europees opgelegde, normen betreffen bijvoorbeeld geluidsbescherming en veiligheid. Voor normen op elektrotechnisch gebied draagt het NBN zijn bevoegdheid over naar het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC).

Terwijl vroeger vaak alleen werd uitgegaan van louter industriële belangen, wordt nu op verzoek van de wetgever ook milieu- en consumentenbescherming mee in overweging genomen.[1]

In de bibliotheek van het NBN kan men tienduizenden Belgische, internationale en buitenlandse normen raadplegen en aanschaffen.[2]

Het NBN is lid van CEN[3] en ISO.[4] Op de ISO-website vindt men ook in welke technische comités het NBN vertegenwoordigd is.[5]

Publicaties Bewerken

NBN-Revue is een maandblad met artikelen over normalisatie en over aanverwante onderwerpen. Het bevat ook een lijst van nieuwe normen en normontwerpen in België, Europa en daarbuiten (ISO, IEC).[6][7]

Externe links Bewerken

Referenties Bewerken

  1. NBN: Normontwikkeling. Geraadpleegd op 2017-10-23.
  2. NBN: Raadpleging van normen. Geraadpleegd op 2017-10-23.
  3. CEN: National Members: Belgium. Geraadpleegd op 2009-10-01.
  4. ISO: ISO Members: Belgium (NBN). Geraadpleegd op 2009-10-01.
  5. ISO: ISO Members: Belgium (NBN): Participation in TCs. Geraadpleegd op 2009-10-01.
  6. NBN: Diensten en producten: Maandblad van het NBN. Geraadpleegd op 2009-09-01.
  7. NBN: NBN-Revue: meer info. Geraadpleegd op 2009-07-17.