Bureau International des Expositions

Het Bureau International des Expositions, afgekort tot BIE, is het Internationale Bureau voor het beoordelen van Tentoonstellingen (Expo’s). (International Exhibitions Bureau). In 1928 werd het tijdens een internationale vergadering op 22 november opgericht. Het doel was een organisatie in het leven te roepen die toezicht kon houden op de inhoud, lees kwaliteit, en frequentie van de tentoonstellingen (en met name van de wereldtentoonstellingen).

Bureau International des Expositions
Bureau International des Expositions
Geschiedenis
Opgericht 22 november 1928
Structuur
Plaats Parijs, Vlag van Frankrijk Frankrijk
Aantal leden 173 landen
Media
Website http://www.bie-paris.org

Geschiedenis bewerken

Voor de oprichting van het BIE was er een veelheid aan tentoonstellingen georganiseerd onder de naam wereldtentoonstelling, soms zelfs meerdere in hetzelfde jaar. In de jaren 60 van de negentiende eeuw werden er al meer dan tien georganiseerd en het laatste decennium van de negentiende eeuw was goed voor meer dan 35. De eerste twee decennia van de twintigste eeuw kenden ieder ongeveer dertig "wereldtentoonstellingen". Deze hoge frequentie had tot gevolg dat er zelfs meerdere tegelijk plaatshadden. In 1907 kwam vanuit Frankrijk de roep om deze "tentoonstellingsgekte" te beteugelen waarop uiteindelijk de Duitse regering in oktober 1912 een conferentie in Berlijn organiseerde om tot reglementering van de wereldtentoonstellingen te komen. Zestien landen, waaronder België en Nederland, tekenden het verdrag op 26 oktober 1912 maar de Eerste Wereldoorlog verstoorde het ratificatieproces en dit verdrag trad nooit in werking. In 1920 werd een nieuwe aanzet gegeven om tot reglementering te komen, waarna uiteindelijk in november 1928 een conferentie, nu in Parijs, werd georganiseerd. Het BIE-verdrag werd op 22 november 1928 door 31 staten ondertekend en vervolgens ter ratificering voorgelegd. Het BIE-verdrag werd op 17 januari 1931 van kracht en bij het begin van de Tweede Wereldoorlog waren 23 landen, waaronder 20 van de 31 oprichters, partij bij het verdrag. Het BIE heeft 21 tentoonstellingen uit de periode 1851 - 1931 alsnog als algemene/universele tentoonstelling gekwalificeerd, de rest is niet erkend. De wereldtentoonstelling van 1933 in Chicago was al in opbouw toen het verdrag in werking trad en werd eveneens erkend. Het BIE hanteerde naast de universele tentoonstelling ook de categorie gespecialiseerde tentoonstelling, wel een wereldtentoonstelling (expo) maar voor slechts één thema. In 1960 zijn de tuinbouwtentoonstellingen als categorie toegevoegd.

Tentoonstellingen bewerken

Eerste periode (1931 - 1972) bewerken

Het BIE-verdrag uit 1928 trad op 17 januari 1931 in werking en kende de volgende categorieën en bepalingen voor het organiseren van een wereldtentoonstelling:

 • Universele tentoonstelling, onderverdeeld in:
  • Algemene tentoonstelling van de eerste categorie:
   • maximale duur van twaalf maanden
   • iedere zes jaar
   • deelnemers mogen hun eigen paviljoen bouwen.
  • Algemene tentoonstelling van de tweede categorie:
   • maximale duur van twaalf maanden
   • iedere vier jaar
   • de paviljoens worden gebouwd door de organisator.
 • Gespecialiseerde tentoonstelling
  • maximale duur van zes maanden
  • geen beperking in de frequentie
  • de paviljoens worden gebouwd door de organisator.

Er bestonden geen beperkingen met betrekking tot de oppervlakte van het terrein.

De eerste gespecialiseerde expo was de luchtvaarttentoonstelling in 1936. De interval bleek moeilijk hanteerbaar, vanaf 1928 tot de Tweede Wereldoorlog zijn vijf universele tentoonstellingen georganiseerd. De eerste twee, Spanje 1929 en Chicago 1933, waren al georganiseerd voor het verdrag in werking trad. De derde, Brussel 1935, viel wel onder het verdrag en was de eerste van de eerste categorie. De twee volgende, Parijs 1937 en New York 1939, werden als tweede categorie geclassificeerd, maar de interval was duidelijk minder dan vier jaar. De geplande Expo van de eerste categorie, de E 42 in Rome 1942, ging niet door maar de interval was hier meer dan zes jaar. Na de Tweede Wereldoorlog werden Port au Prince 1949 en Seattle 1962 ingedeeld in de tweede categorie. Brussel 1958, Montreal 1967 en Osaka 1970 vielen in de eerste categorie. Gerekend vanaf 1928 zijn Brussel-58 en Osaka de enige die in het te verwachten jaar, vijf resp. zeven periodes van zes jaar, zijn gehouden. Rome en Montreal knoopten, net als later Sevilla, aan bij een historische gebeurtenis en niet aan de zesjaars cyclus.

Overgangstijd (1972 - 1996) bewerken

In 1972 werd het verdrag gewijzigd met als belangrijkste punt het opheffen van de onderverdeling binnen de Universele tentoonstellingen. De ratificatie duurde tot 1980 en de volgende universele tentoonstelling na 1972, Sevilla 1992 werd pas in 1983 toegewezen. Met ingang van 9 juni 1980 waren de volgende bepalingen van kracht:

 • Universele tentoonstelling (formeel: Internationale wereldtentoonstelling)
  • iedere tien jaar, de interval kan met twee derde meerderheid worden teruggebracht tot zeven jaar
  • maximale duur van zes maanden
  • paviljoens worden door de deelnemers gebouwd
  • geen beperkingen aan de oppervlakte van het terrein.
 • Gespecialiseerde tentoonstelling (formeel: Internationale gespecialiseerde tentoonstelling)
  • iedere twee jaar, de BIE kan hier met twee derde meerderheid van afwijken
  • maximale duur van zes maanden
  • paviljoens worden door de organisatie gebouwd.
  • geen beperkingen aan de oppervlakte van het terrein.

Alleen de Expo van Sevilla is onder deze bepalingen toegewezen. De bepalingen hielden echter slechts kort stand want al in 1982 werden al amendementen voorgesteld en op 31 mei 1988 werd een nieuwe verdragstekst ter ratificering voorgelegd. De toewijzing van Hannover 2000 vond plaats op 14 juni 1990 waarbij geanticipeerd werd op de nieuwe verdragstekst. In de nieuwe bepalingen werd vastgelegd dat met ingang van 1 januari 1995 een frequentie van vijf jaar werd aangehouden. De EXPO 95 zou gezamenlijk worden gehouden in Boedapest en Wenen en de volgende EXPO zou onder de nieuwe bepalingen in 2000 moeten plaatsvinden.

Huidige periode (1996 - heden) bewerken

De nieuwe bepalingen werden op 19 juli 1996 van kracht en in 1997 trad een groot aantal nieuwe lidstaten toe. De Verenigde Staten stopten echter vanaf 1999 hun contributie en verlieten het BIE in 2001. Het Bureau International des Expositions kent thans vier verschillende tentoonstellingen, dit zijn:

 • Universele tentoonstelling (Frans: Expo Universelle, Engels: World Expo), art. 3 BIE (formeel : Geregistreerde tentoonstelling)
  • Elke vijf jaar
  • Voor zes maanden
  • Het land kiest zijn eigen locatie en bepaalt hoe groot het wordt
  • Algemeen thema
 • Gespecialiseerde tentoonstelling (Frans: Expo internationale, Engels: International Expo), art. 4 sub A. BIE (formeel: Erkende tentoonstelling)
  • Tussen twee universele tentoonstellingen in
  • Voor drie maanden
  • Locatie: hoogstens 25 ha groot
  • Er is één thema
 • Tuinbouwtentoonstelling (Frans: Expo Horticole, Engels: Horticultural Exhibition), art. 4 sub B. lid 2 BIE
  • Tussen twee universele tentoonstellingen in
  • Op voorspraak van de Association Internationale des Producteurs d’Horticulture (AIPH)
 • Interieur- en Architectuurtentoonstelling (Frans: Triennale de Milan, Engels: Milan Triennial), art. 4 sub B. lid 1 BIE
  • In beginsel om de drie jaar te Milaan

Organisatie bewerken

Het Secretariaat van het BIE is gevestigd in Parijs met aan het hoofd een secretaris-generaal. Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken fungeert als depositaris en verzorgt de formaliteiten bij de Verenigde Naties. Er zijn 173 landen lid van het BIE.[1]

Lidstaten van het Bureau International des Expositions bewerken

De oprichters, lid 1 t/m 31 (donkere achtergrond), ondertekenden het verdrag op 22 november 1928. De kolom toetreding geeft, met uitzondering van de eerste elf toetreders, aan op welke datum het verdrag voor het betreffende land van kracht geworden is.

Nummer Land Toetreding Opmerkingen
1   Albanië 17 januari 1931 Opgeschort van 13 juni 1949 tot 1 juli 2008
2   Frankrijk 17 januari 1931
3   Italië 17 januari 1931
4   Marokko 17 januari 1931
5   Roemenië 17 januari 1931
6   Spanje 17 januari 1931 Opgeschort van 17 maart 1941 tot 3 december 1971
7   Tunesië 17 januari 1931
8   Verenigd Koninkrijk 17 januari 1931 Opgeschort van 16 juni 1944 tot 2 september 1949
9   Duitsland 17 januari 1931 Opgeschort van 8 mei 1945 tot 1 april 1956
10   Zweden 17 januari 1931
11   Zwitserland 17 januari 1931
12   België 15 april 1931
13   Portugal 11 januari 1932
14   Denemarken 26 maart 1932
15   Polen 18 juli 1932 Opgeschort van 24 november 1950 tot 1 april 1960
16   Nederland 24 december 1932 Opgeschort van 26 oktober 1944 tot 6 januari 1951
17   Griekenland 21 januari 1933
18   Canada 22 mei 1934 Opgeschort van 1 augustus 1944 tot 21 december 1957, opgeschort van 16 oktober 2012
19   Australië 30 januari 1935 Opgeschort van 18 augustus 1944 tot 27 september 1973, opgeschort van 2015
20   Sovjet-Unie 12 november 1935 Opgeschort van 25 november 1947 tot 8 juli 1959
21   Oostenrijk 15 december 1947
22   Haïti 17 juni 1949
23   Hongarije 1 april 1960
24   Japan 8 januari 1965
25   Brazilië 5 november 1970 Opgeschort van 24 juli 1980 tot 17 mei 1999
26   Cuba 17 november 1982
27   Peru 7 december 1982
28   Colombia 6 juni 1997
29   Guatemala 18 oktober 2007
30   Dominicaanse Republiek 22 november 2007
31   Joegoslavië
32   Tsjecho-Slowakije 9 januari 1932 Opgeschort van 29 december 1949 tot 1 april 1960
33   Noorwegen 24 december 1936
34   Finland 3 juli 1937
35   Libanon 15 september 1947
36   Nieuw-Zeeland 11 juli 1950 Opgeschort van 1 oktober 1976 tot 9 april 2013
37   Israël 31 mei 1952 Opgeschort van 18 februari 1988 tot 10 juni 1997
38   Monaco 29 april 1958
39   Wit-Rusland 30 maart 1960
40   Oekraïne 30 maart 1960
41   Bulgarije 31 maart 1960
42   Nigeria 12 januari 1963
43   Tanzania 26 maart 1963 Opgeschort van 19 augustus 1977 tot 3 juni 1997
44   Verenigde Staten 24 mei 1968 Opgeschort van 21 juni 2001 tot 10 mei 2017
45   DDR 15 februari 1974
46   Costa Rica 23 november 1982
47   Venezuela 23 november 1982
48   Argentinië 7 december 1982
49   Mexico 7 december 1982 Opgeschort van 17 juni 1994 tot 7 april 1997
50   Nicaragua 7 december 1982
51   El Salvador 7 december 1982 Opgeschort van 5 oktober 1987 tot 20 mei 1997
52   Uruguay 10 juni 1983
53   Zuid-Korea 15 mei 1987
54   Thailand 24 maart 1993
55   China 3 mei 1993
56   Slowakije 25 juni 1993
57   Filipijnen 12 augustus 1993
58   Zuid-Afrika 1 september 1993
59   Maleisië 18 april 1995
60   Tsjechië 19 juni 1995
61   Oman 4 februari 1997
62   Cambodja 9 april 1997
63   Qatar 9 april 1997
64   Saint Vincent en de Grenadines 25 april 1997
65   Laos 9 mei 1997
66   Belize 12 mei 1997
67   Saint Kitts en Nevis 13 mei 1997
68   Saint Lucia 13 mei 1997
69   Antigua en Barbuda 15 mei 1997
70   Suriname 16 mei 1997
71   Bahama's 21 mei 1997
72   Barbados 26 mei 1997
73   Guyana 26 mei 1997
74   Algerije 2 juni 1997
75   Oezbekistan 2 juni 1997
76   Mongolië 3 juni 1997
77   Palau 3 juni 1997
78   Kazachstan 4 juni 1997
79   Kirgizië 4 juni 1997
80   Madagaskar 4 juni 1997
81   Namibië 4 juni 1997
82   Dominica 5 juni 1997
83   Grenada 5 juni 1997
84   Indonesië 5 juni 1997
85   Nauru 5 juni 1997
86   Seychellen 5 juni 1997
87   Jemen 5 juni 1997
88   Bangladesh 6 juni 1997
89   Verenigde Arabische Emiraten 6 juni 1997
90   Trinidad en Tobago 6 juni 1997
91   Togo 10 juni 1997
92   Oeganda 11 juni 1997
93   IJsland 22 januari 1999
94   Cyprus 4 november 1999
95   Malta 15 maart 2000
96   Mauritanië 24 april 2002
97   Iran 14 november 2002
98   Kroatië 14 maart 2003
99   Vietnam 11 april 2003
100   Turkije 5 april 2004
101   San Marino 5 oktober 2004
102   Slovenië 2 november 2004
103   Senegal 22 november 2004
104   Andorra 3 december 2004
105   Jordanië 10 december 2004
106   Equatoriaal-Guinea 17 december 2004
107   Ecuador 18 mei 2007
108   Pakistan 4 juni 2007
109   Syrië 16 juli 2007
110   Koeweit 22 augustus 2007
111   Marshalleilanden 12 september 2007
112   Tuvalu 12 september 2007
113   Gabon 17 september 2007
116   Kiribati 18 september 2007
117   Congo-Brazzaville 28 september 2007
118   Niger 5 oktober 2007
119   Djibouti 11 oktober 2007
120   Comoren 12 oktober 2007
121   Swaziland 4 november 2007
122   Guinee 5 november 2007
123   Saoedi-Arabië 5 november 2007
124   Samoa 6 november 2007
125   Fiji 8 november 2007
126   Salomonseilanden 8 november 2007
127   Malediven 9 november 2007
128   Bahrein 9 november 2007
129   Honduras 9 november 2007
130   Mali 13 november 2007
131   Sri Lanka 13 november 2007
132   Ghana 14 november 2007
133   Paraguay 14 november 2007
134   Guinee-Bissau 15 november 2007
135   Ivoorkust 16 november 2007
136   Panama 16 november 2007
137   Vanuatu 16 november 2007
138   Kenia 19 november 2007
139     Nepal 19 november 2007
140   Noord-Korea 19 november 2007
141   Tadzjikistan 19 november 2007
142   Oost-Timor 19 november 2007
143   Tonga 19 november 2007
144   Congo-Kinshasa 22 november 2007
145   Egypte 22 november 2007
146   Chili 22 november 2007
147   Gambia 22 november 2007
148   Liberia 22 november 2007
149   Soedan 3 maart 2008
150   Libië 11 maart 2008
151   Eritrea 12 maart 2008
152   Georgië 18 maart 2008
153   Azerbeidzjan 19 maart 2008
154   Rwanda 20 maart 2008
155   Burundi 21 maart 2008
156   Armenië 25 maart 2008
157   Bosnië en Herzegovina 25 maart 2008
158   Burkina Faso 25 maart 2008
159   Sierra Leone 25 maart 2008
160   Centraal-Afrikaanse Republiek 26 maart 2008
161   Mauritius 26 juni 2008
162   Litouwen 2 februari 2009
163   Estland[2] 15 mei 2009
164   Servië[3] 8 januari 2010
165   Malawi 5 oktober 2011
166   Lesotho 26 oktober 2011
167   Angola 25 november 2011
168   Afghanistan[4] 7 juni 2012
169   Montenegro[4] 16 juli 2012
170   Benin 18 september 2012
171   Turkmenistan 16 november 2012
172   Mozambique 9 april 2013
173   Somalië 9 april 2013
174   Tsjaad 24 mei 2013
175   Zuid-Soedan 28 mei 2013
176   Zambia 7 april 2015

Externe link bewerken