Bronvermelding in Harvardstijl

De bronvermelding in Harvardstijl is een veelgebruikte methode voor het vermelden van bronnen of citatie in wetenschappelijke publicaties. Deze methode is ontwikkeld door de Harvard-universiteit en geldt als standaard in sommige wetenschappelijke vakgebieden. Het Harvardsysteem plaatst in de tekst tussen haakjes de naam van de (voornaamste) auteur en het jaar van publiceren (het systeem is daardoor ook wel bekend als het auteur-datumsysteem) en in een aparte sectie "Bronvermelding" of "Referenties" de volledige bronvermelding in alfabetische volgorde.

In de tekst wordt alleen de familienaam van de auteur vermeld met het jaartal van publicatie, zoals (Bovy et al. 1999). Dit systeem heeft het voordeel dat de lezer direct een aanwijzing krijgt over de oorsprong van de bronnen en over de ouderdom ervan. Ook kan een lezer die met het onderwerp bekend is de auteur snel herkennen, waarmee deze wellicht direct weet over welke bron het gaat, zonder naar de bronnenlijst te hoeven bladeren.

Om mogelijk optredende verwarring te voorkomen, als verscheidene artikels van dezelfde hoofdauteur uit hetzelfde jaar gebruikt worden, kan nog een een letter (a, b, c ...) achter het jaartal geplaatst worden, zoals (Bovy et al. 1999a).

De aanduiding et al. staat voor et alii (mannelijk meervoud) of et aliae (vrouwelijk meervoud), Latijnse termen die "en anderen" betekenen. Door die aanduiding toe te passen hoeft in een verwijzing naar een artikel met meer dan twee auteurs slechts de voornaamste auteur genoemd te worden. Ook de afkorting c.s. (cum suis - met de zijnen) wordt toegepast. Als er slechts een of twee auteurs zijn, wordt meestal de notatie (Naam jaar) of (Naam en naam jaar) gebruikt.

Externe linkBewerken