Hoofdmenu openen
Wie post opent voordat deze op de plaats van bestemming is, maakt inbreuk op het briefgeheim

Het briefgeheim is een wettelijk vastgestelde bescherming van poststukken tijdens het transport naar de geadresseerde.

Inhoud

UitlegBewerken

Het is eenieder verboden ongeopende post die niet voor hem of haar bestemd is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post wel gericht is.[bron?] De wettelijke bescherming via het zogenaamde 'briefgeheim' van poststukken, waaronder brieven, vervalt op het moment dat de brief bij de geadresseerde is beland. Daarna staat het de geadresseerde nog niet geheel vrij te doen met de brief wat hij of zij wil, vanwege de beperkingen die onder meer de Nederlandse Auteurswet, de wetten tegen belediging en smaad en de privacywetgeving aan iedereen opleggen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor opsporingsdoeleinden: op last van de rechter kan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgen een bepaald poststuk te openen.

Ook hebben de curator in een faillissement en de bewindvoerder in een surseance van betaling en of schuldsanering de bevoegdheid om brieven van de failliet/surciet/saniet als eerste in te zien, om te onderzoeken of deze niet tegen de regels in nog meer schulden maakt of geld ontvangt dat bedoeld is voor afbetaling aan schuldeisers. Ook deze maatregel, postblokkade geheten, wordt ingesteld op last van de rechter.

NederlandBewerken

Uit de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden:

1.Grondrechten Artikel 13

  • lid 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
  • lid 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Er bestaat geen uitdrukkelijke grondwettelijke bescherming voor e-mail, maar volgens sommige juristen en de nationale ombudsman gelden voor e-mails dezelfde grondwettelijke beschermingen als voor brieven op papier[1][2]. Het is strafbaar voor bijvoorbeeld internetproviders om zonder gegronde reden mee te lezen in de e-mailcorrespondentie van een klant op grond van artikel 273d van het Nederlands Wetboek van Strafrecht, artikel 273 lid d. Voor een internetprovider kan er een technische noodzaak zijn om e-mail in te zien, bijvoorbeeld om te achterhalen waarom een mailbox plots volloopt waardoor het mailsysteem problemen ondervindt. De officier van justitie mag inzage vorderen in een mailbox als er sprake is van een misdrijf.

BelgiëBewerken

Uit de grondwet van België:

Titel II, De Belgen en hun rechten

Artikel 29

  • Het briefgeheim is onschendbaar.
De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven.

SurinameBewerken

Uit de grondwet van de Republiek Suriname:

Hoofdstuk V, Grondrechten, sectie Persoonlijke rechten en vrijheden

Artikel 17

  • lid 3. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve in gevallen bij wet bepaald.

ArubaBewerken

Uit de Staatsregeling van Aruba:

Hoofdstuk I Grondrechten

Artikel I.18

  • lid 1. Het briefgeheim is onschendbaar behalve, in de gevallen bij landsverordening bepaald, door of met machtiging van de rechter.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken